КАЛЕЙДОСКОП

XIX заседание на Общинския парламент`в Босилеград(2)

20 февруари 2019

 

Иван Йорданов е нов зам. – кмет на Общината
Иван Йорданов от Милевци е нов заместник кмет на Община Босилеград. На този пост той бе избран на вчерашното заседание на Общинския парламент в Босилеград, след като отборниците констатираха прекратяването на мандата на досегашния заместник – кмет Стефан Стойков, поради изборът му за председател на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. Йорданов вече 18 години е отборник в Общинската скупщина.
Вместо Йорданов Общинския парламент назначи Денча Спасов от Горна Ръжана за нов отборник в Общинската скупщина, също кандидат от листата „Това сме ние – Владимир Захариев”.
На заседанието бе прието и първото изменение и допълнение на общинския бюджет за 2019 година, Статута на Община Босиолеград,  решенията за сформиране на Общински щаб за бедствени положения, както и за организацията и дейностите на Гражданската защита за територията на Община Босилеград и др.
Отборниците разискваха и приеха годишните програми и финансовите планове на организациите и ведомствата, директни и индиректни ползващи средствата от общинския бюджет за 2019 година.  На заседанието бе дадено и съгласие на финансовите планове на всички 37 Местни общности.
На заседанието кметът Владимир Захариев запозна отборниците със заключенията от Кръглата маса „Истина и мерки за опазване на околната среда на територията на Община Босилеград”, която миналата седмица организира Общината.
Петар Рангелов
https://www.glaspress.rs/xix-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%