КАЛЕЙДОСКОП

130 години култура в Цариброд

24 януари 2019

 

 
          На 24 януари 2019 г. българите в Димитровград (Цариброд), Западните покрайнини, Сърбия ще отбележат 130 години Самодеен театър „Христо Ботев” и 120 години Народна библиотека „Детко Петров” с Тържество „130 години култура в Димитровград”.
          Царибродчани са продължители на хилядолетната българска културна и просветна традиция, активни участници във Възраждането и още през 40-те години на 19 век поддържат българско килийно училище, което 1869 г. въвежда модерни методи на обучение по светска програма. Нов период за града настъпва след 1878 г., когато Княжество България издига Цариброд за околийски център. Изграден е достолепен храм „Рождество Богородично”, в който резбарския род Филиповци изработват прекрасен иконостас от чемширово дърво, определен от специалистите като шедьовър в днешната държавна територия на Сърбия.
През последните години представители на ДАБЧ участвахме в тържественото отбелязване на 140-години Основно училище „Христо Ботев”, 120-години Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий”, 120-години Самодеен театър „Христо Ботев”, 110-години Народна библиотека „Детко Петров” и др.
Културно-просветната дейност продължава активно и в съвремието на Димитровград. Центърът за култура на Община Димитровград и Културно-информационния център „Цариброд” се утвърдиха като средища на редовен и активен културен обмен с майка България. Визитна картичка на тази дейност са Международните културни фестивали „Балкан театър фест” и „Нишавски хоровод”, с които от една страна се пази и възпроизвежда традицията, а от друга трайният интерес на публиката.
Стожери на просветата и културата са Културният дом със самодейната тетатрална трупа „Христо Ботев”, Народната библиотека „Детко Петров”, Гимазията „Св.Св. Кирил и Методий”, Градската художествена галерия „Методи Мета Петров”, Културно-енформационния център „Цариброд”, Основното училище „Христо Ботев”.
          Държавната агенция за българите в чужбина поддържа постоянен контакт с културните институции и с българските организации в Цариброд. Нейни представители вземат активно участие в националните и традиционни празници и в тържественото отбелязване на кръгли годишнини на институции и видни личности. Традиция е на българските организации и на училищата с изучаване на български език да се предоставят  българска учебна и художествена литература и други материали.
Йордан Колев