КАЛЕЙДОСКОП

За българското национално малцинство в Сърбия

10 декември 2018

 

 
НС на българското малцинство в Сърбия с първо заседание след изборите
 
Откривайки срещата един от новите членове на НС Димитър Асенов каза, че ще говори на сръбски език????  Обещаващо начало и добър пример!
 
След проведените избори за НС в Сърбия на 4-ти ноември тази година, в Босилеград  се състоя първото събрание на новосформирания състав от членове на НС на българското малцинство.
На заседанието, продължило малко над половин час, по първата точка от дневния ред бе избран тричленен работен екип, съставен от най-възрасният и най-младия член, Димитър Асенов и Небойша Йованов, придружавани от зам. председателя на предишния състав на НС, г-н Стефан Стойков.
Във втората и последна точка от дневния ред бяха потвърдени всички мандати на новоизбраните членове на НС. От 19-те члена на новия НС присъстваха 18. Трите члена от Димитровград/Цариброд, намерили място на листата „Това сме ние”, начело с кмета Владица Димитров, също пристигнаха в Босилеград. Стефан Костов представляваше сам  листата си „Да върнем достойството на народа”, макар че тя спечели два мандата.
На края се разбра, че следващото събиране ще се проведе на 18 декември, когато ще се избере и новото ръководство на НС на българското малцинство в Сърбия.
Александър Димитров , Гласпрес
https://www.glaspress.rs/%D0%BD%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8