АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Бюджет 2019

03 декември 2018

 

Бюджет 2019
 
Бюджет 2019: По-високи заплати и пенсии…
Обществото ни през следващата година ще бъде по-успешно и по-богато", каза министърът на финансите Владислав Горанов след приемането на държавния бюджет за 2019 година. Приемането му на второ четене отне на парламента повече от три дни.
 
"Бюджетът е прогноза, която според мен за следващата година е добра. Оптимист съм, че бюджетът ще може да бъде изпълнен", заяви той. Горанов благодари на депутатите от опозицията, че тази година дебатът е бил насочен към това какви политики да се водят през следващата година.
 
Приходите в бюджета за 2019 г., са планирани да бъдат в размер на 25.6 млрд. лв., а 23.1 млрд. от тях трябва да са от данъци. От данъчните приходи най-голям дял заема данъкът върху добавената стойност (ДДС) - 10.8 млрд. лв. Приходите, предвидени от акцизи, са в размер на 5.3 млрд. лв.
 
Разходите са в размер на 13.3 млрд. лв. Най-много от тях ще отидат за заплати – 5.1 млрд. лв. 80 млн. лв. са предвидени за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия. Общините ще могат да разчитат на трансфери в размер на 3.7 млрд. лв.
 
През следващата година България ще внесе в общия бюджет на Европейския съюз почти 1.3 млрд. лв.
 
Заложеният дефицит е от 0.5% от БВП.
 
Приоритетите на Бюджет 2019 са социалната политика, образованието, отбраната и политиката по доходите. В сферата на социалната политика са предвидени 40.4 млн. лв. допълнително за всяка година от прогнозния период (50% повече спрямо парите за 2018 г.).
 
В политиката по доходите освен вече предвиденото от пролетта на тази година увеличаване на размера на минималната работна заплата през следващите години (от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 2021 г.), в настоящата бюджетна прогноза е заложена мярка за увеличение с 10% на парите за заплати и осигурителни вноски в бюджетния сектор от 2019 г. С това ще се осигури възможност за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати на заетите въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати.
 
За 2019 г. увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал ще е средно с 20%, като целта е през 2021 г. те да се двойно по-високи от 2017 г.
 
Максималният размер на пенсиите от 1 юли 2019 г. ще бъде 1200 лева, след като парламентът окончателно приебюджета на Държавното обществено осигуряване (ДООза следващата година. Дотогава максималната пенсия остава 910 лева, както досега.
 
Минималната пенсия от 1 юли 2019 г. ще бъде 219.43 лв., като дотогава ще остане сегашната пенсия от 207.60 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се за 2019 г. ще бъде 560 лв., а максималният – 3000 лв. Дефицитът във фонд "Пенсии" ще е 3,7 млрд. лв.
 
В бюджета на здравната каса освен парите за здравеопазване за 2019 г., с преходните и заключителни разпоредби на закона управляващите прокараха сериозни изменения във всички закони в здравния сектор и въведоха съществени промени в сферата.
https://www.dnevnik.bg/politika/2018/11/29/3354185_bjudjet_2019_po-visoki_zaplati_i_pensii_i_bez/
Заб.Незначителни съкращения