КАЛЕЙДОСКОП

Признаване на молдовски дипломи в Италия

28 ноември 2018

 

 
Молдовските дипломи могат да бъдат признати от Италия и Беларус
Молдова и Италия взаимно ще признават документите, издадени от висшите учебни заведения – подписването на Споразумение за признаване на документи за образование е одобрен от съвета от Правителството.
Споразумението предвижда признаване и еквивалентност на дипломи лиценциата и магистърска степен, да съживи обмен на експерти между двете държави. Също така, подписването на документа ще създаде нови възможности за гражданите на двете държави, за да продължи обучението си във висшите училища на Република Молдова и Италия.
Кабинетът одобри започване на преговори за молдо-беларуско споразумение за взаимно признаване на документи за образование и сертификат за повишаване на квалификацията в рамките на образователните програми за възрастни.
Според документа двете страни ще се информират взаимно и за промени в образователната система и ще обменят примери за документи за образование и документи за професионално обучение, издадени от Молдова и Беларус. Освен това, Споразумението ще подобри сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания, както и обмен на добри практики.
Подписване на Споразумения за признаване на документи за образование между Молдова и Италия, Молдова и Беларус, активира отношения и сътрудничество не само на двустранна основа, но и в контекста на участието на държави в различни проекти, популяризиране на Европейския съюз, Съвета на Европа, международните и регионални организации.
В същото време, прилагането на Споразумения ще подобри имиджа на националната система за образование в международен план, както и имиджа на Република Молдова.
Татяна Бахова, Молдова
ttps://www.glaspress.rs/молдовските-дипломи-могат-да-бъдат-пр/