ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Свободно пътуване vs морал

27 ноември 2018

 

 
Свободното пътуване на гражданите е ценност и завоевание за либералната демокрация и държавите-членки на ЕС.
Младите хора в България могат свободно да пътуват в чужбина и направят своя избор: къде да получа висшето си образование?
Младите като правило са активни, инициативни, предприемчиви. Посещават информационни форуми, посветени на висшето образование в чужбина, организирани в България.
Тези форуми също са завоевание за либералната демокрация. Дават възможност решението на младия човек да е на основата на информация и направено проучване. Тези форуми ориентират: къде и как?  
Насочилите се към чужди висши училища заминават с нагласата за получаване на качествено образование в европейски висши училища с висок престиж.
В мислите на не един и двама млади хора не е само дипломата, като документ, а по-скоро и реализацията, като хоризонт и перспектива.
Естествено, че по много специалности и много висши училища в България предлагат качествено образование… Някои млади хора, все пак, заминават.Те са най-вече сред завършилите езикови гимназии. 
От интервюта със замивали за обучение в чужбина, разбираме, че те пътуват проучили от университетите кой и какво им предлага.
Завършилите в чужбина млади хора привличат погледи на предприемачи и чужди фирми в България. Те са очаквани от тях нови кадри. Във водени разговори с предприемачи се съобщава, разбираме от медиите, че тук има глад за квалифицирани кадри.
Казано е и защо е така. Защото тези млади хора са склонни да приемат иновации и поемат отговорности, склонни към риск и да се преборят за свои мечти и проекти.
При това безработицата в страната е с ниски стойности. Те са и по- ниски от тези в много страни в Европа. Най-ниски са стойностите на безработните при високо квалифицираните…
Ножицата на заплатите тук също не е за пренебрегване. IT сектор, банки, чужди фирми „изкушават” младите специалисти с оферти.
Средата със сигурност играе важна роля за кариерата. Работила в местна администрация във Федерална Република Германия не крие разочарованието си - в екипа се е чувствала чуждо тяло.
Младата дама се е върнала за работа в администрацията в България. Средата и е позната и не отчуждава: ти не си чужденецът, който да раздвижва или да смущава духовете.
В България сме признателни към тези млади професионалисти, с опит и образование в чужбина, които правят своя мотивиран избор: реализация у дома.
Промените и реформите съпътстват развитието на бизнеса тук. Кариерата при младия човек може да се разбира и като импулс за изява, и като предизвикателство.
Импулс за тези, които държат особено на морала: най-полезен (ще) съм с умения и компетентности в свят на (много) реформи.
…И предизвикателство за всеки, който живее с мечтите си, с вяра и воля за успех, който желае да пробива в средата.
Всъщност, именно такива млади хора са и сред главните действащи лица в младежките сдружения на българите в чуждите университети.
Сдруженията представят българска култура, история и духовност. Правят партита, клубове, срещи с утвърдени професионалисти.
В среда на културното многообразие някои сдружения на младите българи в чужбина представят български фолклор и традиции.
Тези сдружения могат да честват и 8 декември - празник на българските студенти тук, като празник за тях там (Празник на българската идентичност). И отворен към други студенти в техния университет…
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”