КАЛЕЙДОСКОП

Дигитални класни стаи в училището в Босилеград

12 ноември 2018

Централното основно училище „Георги Димитров“ с дигитални класни стаи

 
В основно училище „ Георги Димитров“ се поставя интернет оборудване, за да може всяка стая да бъде снадбена с интернет, който ще позволи мултимедийно обучение. Обучение – чрез електронни дъски или мултимедийни проектори е бъдещето на всяко училище – разказват учителите.

За момента основното училище разполага с две интерактивни дъски, но целта е старите дъски да бъдат заменени поетапно с интерактивни.

След въвеждане на интернет последователно и в класните стаи ще се слагат видео проектори.

От училището напомнят, че интернет достъпа ще бъде ограничен само за е-обучение, като забрана и строг контрол ще има при достъп до социални мрежи.

ММ ГЛАС ПРЕСС

https://www.glaspress.rs/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8/