КАЛЕЙДОСКОП

Преселниците в Болград. Гимназията

11 октомври 2018

 

Преселниците в Болград. Роля и значение на Болградската гимназия
Съгласно дадените им права и привилегии, преселниците от България на териториите на Руската империя през 19 век организират свои колонии. Основават градовете Болград и Комрат, както и 64 села.
Намерили възможности за относително свободно развитие, преселниците полагат усилия за съхраняване на своята вяра, роден език, традиции и обичаи.
Преодолявайки трудностите на преселението и усвояването на новите земи, българите съумяват да постигнат добро икономическо равнище, организират духовните си и просветни средища.

Болград е основан през 1819 г. от български преселници на мястото на с. Табак.
Болград е последователно на територията на Молдова от 1856 до 1850, на Румъния от 1859 до 1878, 1918 до 1940 и 1941 до 1944 г. През останалото време той е в състава на Руската империя.
След 1944 градът става част от Украинската ССР. Впоследствие, през 90-те години на 20 век, Болград е в състава на  независима Украйна.
През 1827 г. българите в Болград са 2270 от 2279, през 1846 – 6033 от 7012, живеещи там.
През 19 в. градът бързо се формира като културен център на българските колонии в Бесарабия. Освен паметното освещаване на величествения храм “Свето Преображение Господне”, друг знаков момент в развитието на селището е откриването на първото българско общообразователно училище.
Създадена е прословутата Болградска гимназия “Св.св.Кирил и Методий”. Тя е учредена с  правителствена грамота /хрисовул/ на молдовския княз Н. Богориди на 28 юни 1858 г.
Болградската гимназия изиграва много важна роля в българското Възраждане. Бесарабските българи участват в Опълчението и в Руско-турската освободителна война.
Гимназията подготвя първите политически, просветни и културни дейци в България след Освобождението и възстановяването на българската държавност след 1878 г. Сред видните възпитаници на гимназията са Александър Малинов, Ангел Кънчев, ген. Данаил Николаев, акад. Александър Теодоров-Балан
През 19 век, но и през 20 век, в Болград широко преобладават етническите българи. През 1940 г. в Болград живеят 7985 българи,1548 молдовани, 1123 руснаци, 1015 евреи.