АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

На 17 септември учебната година ще бъде открита в 2367 училища и 1844 детски градини

17 септември 2018

 

 
В навечерието на новата учебна година в риск от отпадане от образователната система са около 60 хил. деца, колкото е средният брой на учениците в един випуск. Става въпрос за няколко групи деца - такива, които ходят рядко или въобще не ходят на училище; ученици, върнати в класните стаи от работещите от една година мобилни екипи, както и деца, които не са открити от екипите.
 
По данни на образователното министерство към момента работят 1100 екипа, в които влизат около 7000 учители. Според министър Красимир Вълчев взаимодействието между институциите за връщане на отпадащи ученици в класните стаи е много важно. Екипите ще разчитат на информация на Националната агенция за приходите за евентуални трудови договори на родителите, за да успеят да намерят децата. Част от тях се очаква да са в чужбина.
 
Фокусът на работа на екипите са учениците, които трябва да започнат нов етап в образованието - основно или средно. Има случаи, в които ученици се отказват да се запишат в осми клас, защото трябва да се преместят в друг клас.
 
"Трябва да прекъснем лесното възпроизвеждане на неграмотността от поколение на поколение и лошото отношение към образованието", смята министър Вълчев.
 
На 17 септември учебната година ще бъде открита в 2367 училища и 1844 детски градини. Закритите училища са 13, някои от които заради сливане. Над 680 хил. ще бъдат учениците, близо 60 хил. от които ще са първокласниците. Учебната година започва с 89 хил. учители и педагогически специалисти.
 
Над 591 училища ще получат общо 2 млн. лева за шкафчета за учениците. Закупени са 111 хил. шкафчета за 114 хил. ученици от 1 до 7 клас, или за една трета от децата.
 
Заб. Заглавието е на инфопортала Родина.
https://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2018/09/13/3310605_v_navecherieto_na_uchebnata_godina_v_risk_ot_otpadane/