КАЛЕЙДОСКОП

При българите в Болград. Административна реформа

03 септември 2018

 

 
 
В Болград обсъдиха въпроса за административно-териториалната реформа
 
В Болград премина заседание с участие на депутати на селски, градски и районни депутати от Болградски район, касателно създаването на територията на района обединени териториални общини. В Украйна Законът «За доброволно обединение на териториалните общини» влезе в сила от 05.02.2015, с който започна реформата на местното самоуправление, децентрализация на властта по пътя на доброволното обединение на териториалните селски и градски общини. Посочената реформа предизвиква нееднозначно мнение в различните региони в страната.
В Болградски район селата са големи, имат добра изградена социална инфраструктура и принудителното обединяване ще ускори процеса за разрушаването на селата. Особено това е застрашаващо за бъдещето запазване на компактното живеене на беарабските българи.
 
Предвид горепосочения закон един от най-насъщните въпроси на българската общност в Украйна и на една от най-големите и активни организации – Асоциацията на българите в Украйна с президент Антон Киссе – е бъдещето на гр. Болград и Болградски район. Болградски район е единствен в Одеска област и в цяла Украйна, където 80 % от населението са българи. В края на XVIII началото на XIX   век в резултат на руско-турските войни в южната част на Одеска област се заселват български преселници, заедно с които от историческите български земи се изселват гагаузи и албанци. Първите преселници се настаняват на териториите на сегашния Болградски район, откъдето впоследствие в резултат на вътрешната миграция основават над 60 български села в Бесарабия и около 30 села в Таврия. През 1821 г. българските колонисти основават град Болград, който е известен като български град и играе важна политическа, социална и културна  роля. Огромна е ролята на първата българска гимназия – Болградската гимназия. През тези два века живеене на територията на Украйна българите в Одеска област (Арцизки, Болградски, Измаилски, Килийски, Ренийски, Саратски, Тарутински, Татарбунарски райони) и Запорожка (Приморски, Приазовски и Бердянски райони) запазват своята национална идентичност и компактно живеене.
Опитът за ликвидиране на Болградски район е нарушение на  основните закони на Украйна и международни договори. Предлаганите от правителството процеси за създаването на обединени териториални общини са в разрез с положенията на Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства.
Участниците в заседанието се изказаха против създаването на обединени териториални общини в Болградски район. Също така бе прието обръщение, в което те настояват пред Министерството на регионалното развитие на Украйна, Одеската областна държавна администрация и Болградската райдържадминистрация да спрат натиска върху кметовете на селата да вземат решение за обединение в териториални общини.
Светлана Драгнева
 

https://www.glaspress.rs/%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81/