КАЛЕЙДОСКОП

Среща на УС на АБУЧ с омбудсмана Мая Манолова

31 август 2018

 

 
Националният омбудсман Мая Манолова проведе на 30 юли т.г., в сградата на институцията в София, работна среща с членове на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина, които са действащи директори и учители в наши училища зад граница. На срещата бяха засегнати проблеми, свързани със зачитането на стажа на преподавателите в българските училища зад граница като учителски стаж, както и други въпроси.
 
На срещата присъстваха и председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, председателят на ДАБЧ Петър Харамапиев, представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на външните работи и Националния осигурителен институт.
 
По време на срещата бе засегнат и въпросът за това, че българските неделни училища в чужбина не са учебно-възпитателни заведения, по смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование. Договорите за работа с преподавателите в тези училища се сключват със самата организация в съответната страна, към която е създадено съответното училище. Поради това на учителите в тези училища не се признава учителски трудов стаж, което ги ощетява във връзка с тяхно бъдещо пенсиониране в България.
 
Друг проблем на наши учители в чужбина, който бе разгледан на срещата, бе, че когато, след спечелен конкурс за преподавател в друга страна, Министерство на образованието и науката ги командирова с определен мандат да преподават зад граница, въпреки това обстоятелство на тях не им се води трудов стаж. При това, въпреки че са в „командировка“, те губят и постоянното си работно място в България. Това се случва най-вече с учители, командировани в български училища в страните с т.нар. историческа диаспора.
 
Националният омбудсман препоръча на присъстващите на срещата представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт да потърсят в бързи срокове възможно решение, чрез което засеганите проблеми на българските учители зад граница да бъдат решени, поне що се отнася до признаването на техния учителски стаж.
 
Срещата на представители на АБУЧ с г-жа Мая Манолова и представители на други институции след случи малко след края на XI годишна конференция на АБУЧ, която започна на 26 юли в Народното събрание в София и продължи на 27 и 28 юли в Пловдив, в ПУ „Паисий Хилендарски“. Представители на УС на АБУЧ се срещнаха на 30 юли 2018 г. и с вицепрезидента Илияна Йотова.
Членовете на УС на АБУЧ Адриана Любенова, Петя Цанева, Ирина Ботева-Владикова, Снежина Мечева и Боянка Иванова, заедно с националния омбудснам Мая Манолова и председателя на ДАБЧ Петър Харалампиев
http://www.eurochicago.com/2018/08/abuch-manolova/