КАЛЕЙДОСКОП

Гости от Рени, Украйна в „Култура без граници”

21 август 2018

 

 
Под такова мото „Култура без граници” се проведе среща  в Ламбова къща – Провадия, България. Сърдечни домакини на форума са хористките от женския народен хор „Келара” към НЧ „Ал. Константинов 1884” – Провадия.
С хляб и сол, по стара българска традиция, те посрещнаха своите гости от гр. Рени, Украйна, който е побратимен с Провадия. Групата бесарабски българи са предвождани от госпожа Нина Иванова, завеждаща българската секция в Ренийския културен център.
По време на срещата двете страни обсъдиха бъдещи културни проекти.
През 2017 г. ЖНХ „Келара” с диригент Тодорка Михова взе участие в ежегодния празник в гр. Рени „Българи да си останем”. С настоящата среща продължава добрата практика за културен обмен между Провадия и Рени и най-вече между българите от Бесарабия и България.
Светлана Драгнева, Украйна
https://www.glaspress.rs/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/