Предстоящи Събития

"БулевАРТ - Мрежа на сетивата"

27 юли 2018

 

Проектът "БулевАРТ - Мрежа на сетивата" обединява Община Бургас и широк кръг от партньори е за създаване на зона за изкуство, култура и забавления. Това пространство може да се превърне в място за фестивали, арт инсталации и театър.
От 25 юли 2018 г.,  "БулевАРТ" търси своите първи участници, които да заредят с енергия и идеи бъдещия Творчески квартал на Бургас и заедно с организаторите да развият инициативата. До 20 август всеки бургаски артист, предприемач и общественик може да кандидатства, за да бъде избран сред първите "жители" на Квартала.
За членство в мрежата се кандидатства с проектна инициатива, която е или 100 % финансирана от кандидата, или с бюджет, финансиран минимум до 50 % от кандидата и съфинансиран от Община Бургас.
Финансовата подкрепа за проекти на първоначално включили се членове ще бъде в размер до 5000 лв. Тази сума следва да  бъде допълваща до максимум 50 % от общия бюджет на кандидатствалия за финансиране проект.
Финансовото подпомагане на проекти в рамките на Мрежата на сетивата ще се извършва след оценка, по реда на кандидатстването и до изчерпване на определения за 2018 г. общ първоначален ресурс от 25 000 лв.
За целите на процедурата са определени два крайни срока до края на тази година за извършване на подбор на кандидати за членове на Мрежата, оценка и класиране на проекти за съфинансиране от Община Бургас - 5 септември и 15 ноември 2018 г.
Кандидати за членове на Мрежата на сетивата могат да бъдат български или чуждестранни юридически лица, които развиват микро или малък бизнес, пълнолетни физически лица, предприемачи, занаятчии, индивидуални творци и артисти, кооперации по Закона за кооперациите или граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.
Пълната информация за БулевАРТ, както и формуляр за кандидатстване, може да откриете на: www.BOULEVART.bg.
http://burgas.topnovini.bg/node/800485