КАЛЕЙДОСКОП

При българите във Франкфурт на Майн

13 юни 2018

 

Българо-немското образователно сдружение „Буквар’’ е учредено на 16.12.2017 г. в град Франкфурт на Майн, Германия в резултат на родителска инициатива с основна цел „Съхраняване на българския език, етнос и култура зад граница”. Дружеството организира занимални за деца на български език, интегрирани в немските държавни училища, кръжоци за деца с фолклорна и традиционна българска насоченост и други културно-образователни инициативи, а от новата 2018/2019 г. и съботно българско училище за деца от предучилищен и начален курс на обучение.
През 2017 и 2018 г. българските деца във Франкфурт с ентусиазъм се включиха в коледно тържество, работилници за кукерски маски и за мартеници. В инициативите взеха участие 30 деца и техните семейства, а творческите проекти на децата бяха организирани от арх. Вела Дончева.
От края на 2017 г. стартираха и следобедните занимални, в които малчугани от 7 до 10 годишна възраст обогатяват и затвърждават знанията си по български език и литература.
Поради засиления интерес към новата учебна година 2018/2019 г. и по настояване на родителите се реши да бъде създадено съботно българско училище, което да обедини съществуващите инициативи с цел по-добро структуриране и целенасочено разгръщане и на извънкласните дейности за съхраняване на родния дух и култура.
Нарастването на българския емигрантски поток към Германия и провинция Хесен през последните няколко години доведе до видимо увеличение на българската диаспора тук и интереса към инициативи, свързани с езика, културата и традициите на България. По данни на немския статистически институт децата с българско гражданство до 17 год. само във Франкфурт на Майн са 1492 /без да се отчитат деца с немско и друго гражданство, но с български корени/. Сдружението се стреми да отговори на тази потребност.
„Буквар“ се радва на отлично сътрудничество с местните власти и редица местни неправителствени организации. /Немско-българското дружество за култура, образование и бизнес „Импулс’’, Клуб за народни танци „Гайда’’, Българското училище „Тракия“ в гр. Майнц, Немско-българското дружество в гр. Дармщат, Сдружение „Българска помощ“ – Франкфурт, Служба по междукултурните въпроси АМКА, Община Франкфурт и др./
Сдружение „Буквар’’ ползва общинска материалната база на Филип Холцман Шуле (Philipp-Holzmann-Schule, Siolistraße 41, 60323 FrankfurtamMain) и други подходящи общински зали и помещения за провеждане на тържества, чествания и др.
Жана Иванова, УС Сдружение „Буквар”, Франкфурт на Майн