КАЛЕЙДОСКОП

Приветстват ни по случай 24 май от Украйна

29 май 2018

 

 
 
Поздравителен адрес на
 ВСЕУКРАИНСКА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ
"КОНГРЕС НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА"
 
 Уважаеми сънародници,
Честит Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! На 24-ти май ние почитаме делото на светите братя Кирил и Методий - създателите на азбуката глаголица – първата азбука, която служи за писменост на староцърковен славянски език. Въз основа на глаголицата бе създадена кирилицата, която се използва и до днес в различни славянски езици.
Св. св. Кирил и Методий развиват мисионерска дейност като проповедници на християнството сред различни народи. Те променят развитието на културния и духовния живот в Източна Европа. Българската азбука е в основата на писмеността на много други славянски народи и е една от трите официални азбуки на Европейския Съюз редом с гръцката и латинската.
За нас е гордост да сме потомци на Светите братя. Използвайки кирилицата, ние продължаваме тяхното дело днес, а това означава, че то ще живее утре. Нека културата и образованието бъдат приоритет в живота на българите, защото чрез културата ние пазим нашата идентичност, а чрез образованието преоткриваме нови хоризонти на нашите възможности. Нека да има мир, да бъдем здрави и да пазим родното!
С уважение,
Юрий Граматик
Председател на
Всеукраинската обществена организация
„Конгрес на българите в Украйна“