АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Приветствие по случай 24 май

23 май 2018

 

 
Приветствие на Председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев по случай 24 май – Деня на българската култура и просвета и на славянската писменост

Скъпи деца, учители и ръководители на българските училища в чужбина,
Скъпи  сънародници,
24 май е голям и светъл празник за всички българи, защото ни препраща към писменост и духовност, към култура и традиции. Денят на българската култура и просвета и на славянската писменост почитаме с поглед към родното слово и българската литература, към духовното и културно наследство, което ни е съхранило през вековете.   
За българските учители и ученици в чужбина това е празник, отворен към цялата българска общност. Концертните програми, които се представят, са израз на родолюбие и патриотизъм, на вдъхновение и пламенна любов към Родината.
За всички българи по света българският език е най-пряката връзка с родна България, с корените и традициите, с убеждението, че наследниците трябва да съхранят българската духовност и културна идентичност.
Българският език, българският фолклор и православната вяра са изконните български ценности в нас, които ни изграждат като българи. Чрез кирилицата овладяваме знания, които ни помагат да се развием духовно, общуваме активно и да се ориентираме в сложни процеси и тенденции, протичащи в съвременните общества. Тя е нашият прозорец към опознаването и разбирането на света, в който живеем.
В кирилицата ние виждаме порив към себеуважение и стремеж за обединение на българите, израз на голяма гордост за приноса ни към Европейската цивилизация.
Благодарим ви, че в чужбина създавате български училища, че с предложените празнични програми събирате българите, че непрекъснато множите родолюбивите инициативи и дейности.
Признателни сме за взаимодействието с партньорите от Асоциацията на българските училища в чужбина, която свързва, сближава, обединява. Изразител на интересите на българските учители, тя способства за развитието на общуването, отстоява важни граждански позиции.
Нека духовността, просветата и вярата са светлина в дните ни и занапред!
Петър Харалампиев
Председател