КАЛЕЙДОСКОП

Мадрид. Среща-разговор за българските училища в чужбина

22 май 2018

 

На 13.05.2018г. по инициатива на ПБНУ„ Св.Иван Рилски“, гр. Мадрид, се състоя среща-разговор на  ръководители на български училища в чужбина с г-н Асен Петров, държавен експерт в МОН, отговарящ за училищата в Испания. Присъстваха представители на тридесет и шест училища от Испания.

На срещата беше обсъден проектът за  ПМС за българските училища в чужбина (БУЧ), разисквани бяха и текущи въпроси, свързани с функционирането на училищата. Повдигнат бе и въпросът за роенето на БУЧ.

Срещата продължи почти 5 часа в изключително делова обстановка и много от колегите получиха отговори на поставените от тях въпроси.

При обсъждането на  проекта за  Постановлението на Мин. съвет  за българските училища в чужбина  бе представено становището на АБУЧ, изпратено в МОН на 24.03.2018г.

От 19-те точки, които се съдържат в становището, се приемат само две:

1.  По чл.8/2, засягащ представянето  на документи от неделните училища  в дипломатическите представителства;

2.  По чл. 21/1,  засягащ превода на първия  транш на бюджетните средства.

Поставиха се въпроси за материалната база,  таксите,  квалификацията на учителите, броя ученици в паралелка, допустими отсъствия на ученик за годината,  регистъра за БНУЧ, допустими класове в смесени паралелки, финансирането, мотивацията на родителите и учениците, особено в прогимназиален и гимназиален етап и др.

Относно финансирането на БУЧ се предложи от базисните средства да се разграничат тези за наем, защото не всички училища плащат наем. Също да се помисли за съобразяване при  финансирането с броя  на преподавателите в едно училище.

Роенето на училищата и етичното отношение между колеги от един регион се оказва един от най-сложните въпроси. Изказа се мнение, че на етапа, на който се намира развитието на БУЧ, е дошло време за райониране, особено в държавите с големи и силно концентрирани диаспори. Училищата могат да се прегрупират в повече начални, няколко прогимназиални и една или две гимназии, ползвайки за целта училищен транспорт, който е добре регламентиран в съответните страни. По този начин, от една страна ще се избегнат смесените паралелки, а от друга ще се оптимизират бюджетните средства.

Изказа се мнение, че не може и не трябва да има конкуренция между училищата ни, че не трябва да се борим за бройки, а за спасени български деца. Сътрудничество и съпричастност са думите, които трябва да ни ръководят.

Нашите училища, освен преките си задължения, изпълняват и ролята на най-голямото лоби на България в чужбина, а това е отговорност, която трябва да посрещнем с достойнство. Защо например в регион с 12 училища ще правим дванадесет тържества за 24 май, за 3 март, защо да не е едно общо тържество, достъпно за цялата диаспора в региона и отворено за публиката на страната, в която се намираме.

Изхождайки от полезността на срещата, направихме  предложение да се помисли в МОН за финансиране на  регионални срещи, на които от една страна да се получат  компетентни отговори от  министерството, но от друга - да се чуе мнението на колеги от  училищата с повече натрупан опит.

Също искаме да се помисли по въпроса с номерата в списъка на БНУЧ на МОН. Дали има възможност вече влезлите в списъка училища да не променят номера си. Неудобно е да помниш всяка година различен номер, необходим във всички документи за съответната година.

Имаше и предложение към МОН за организиране на курс за ръководители на училища, нещо, което АБУЧ отдавна изтъква като необходимост.

Лично мнение: Като организатор на тази среща съм изключително доволна от начина, по който тя протече, от добронамереността на колегите, от усилието, което някои от тях положиха да пътуват през нощта, от добре формулираните въпроси и от изказаните от тях благодарности за организацията.

 

Благодаря на всички, които присъстваха!

Благодаря на г-н Петров, който осигури високопрофесионалния   тон на срещата, представи компетентни и изчерпателни отговори!

Благодаря на д-р. Адриана Любенова-член на УС на АБУЧ ,  за подкрепата и допълненията по важни въпроси!

Благодаря на МОН, в лицето на министър  Красимир  Вълчев и г- жа  Наталия Михалевска, които направиха възможно тази среща да се състои!

 

Петя Цанева

зам. председател на АБУЧ