КАЛЕЙДОСКОП

Към бесарабските българи в Украйна и Молдова

16 май 2018

 

В средата на май български изследователи пътуват в Украйна и Молдова. Там те ще имат няколко срещи с представители на организации на българите в страната.
Бесарабските българи са създали свои сдружения, танцови формации и български неделни училища. Общуват помежду си.
Много от бесарабските българи възприемат пътуванията в България като значимо събитие през календарната година. За някои от тях – това е сбъдване на мечта.
Във взаимодействие с ДАБЧ зам.- председател на дружеството за връзки с бесарабските и таврийските българи  „Родолюбец”, г-н Галин Георгиев, ще занесе на бесарабските българи книги и дискове с български фолклор.
И така сдружения на бесарабски българи ще получат за клубна дейност дискове с концерт на фолклорна формация „Българе”, както и 20 екземпляра от книгата „Бесарабски българи и гагаузи в Бразилия”, издание на ДАБЧ.
С пътуването на изследователите Никола Караиванов, Галин Георгиев, Кирилка Демирева, книгата може да стигне до повече сдружения на бесарабски българи на територията на Украйна и Молдова. А това е и желанието на създателя на текста – юриста Жорже Косиков, бесарабски българин в Бразилия.
Книгата представляваценно изследване на живота, светоусещането и проблемите на пределили се през 20-те години на миналия век… в региона на Сао Паоло бесарабски българи.
По време на пътуването си в Украйна, изследователят от ИЕФЕМ, г-н Галин Георгиев, ще реализира и теренно етнографско проучване в Одеска област.
При срещите на пътуващите от България изследователи, малгугани с български корени ще могат да се докоснат до българската природа и духовност - ще бъдат раздадени екземпляри от изданията:
„Де е България”, „Аз съм България”, „Български природни чудеса”, „Български народни будители”…
Снимка: Одеса