АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Масовият потребител спестява, но не инвестира

24 април 2018

 

Българинът спестява, но не инвестира. Банковият депозит остава най-популярната форма за спестяване. Малко над половината участници в анкета на MoitePari, проведено сред близо 1100 потребители на финансовия портал, твърдят, че разполагат със спестени пари, които държат под формата на банков депозит или влог.
С дял от 17% се нареждат вложенията в допълнително доброволно пенсионно осигуряване, а спестовната застраховка заема 15%. Едва 7% заявяват, че не разполагат със спестени средства, но въпреки това инвестират,  показва проучването, чиято цел е да установи нагласите за навиците за спестяване и инвестиране, съобщиха от финансовия пътеводител.
Данните от анкетата показват, че отличителна черта на българина е неговата пестеливост. Общо 60% от отговорилите на въпроса дали им остават спестени средства заявяват, че заделят всеки месец (37%) и разполагат вече със свободни спестявания (23%).
Това означава, че преобладаващата част от анкетираните участници разполагат със свободен капитал и имат възможност да инвестират. Онези, които по една или друга причина не спестяват, са общо 39%.
Резултатите от проучването показват положителното отношение на анкетираните към инвестициите като преобладаващата част заявяват, че имат интерес към тях, като 23% не само, че се интересуват, но и възнамеряват да инвестират в бъдеще.
Според анкетираните сред основните пречки за инвестиране е липсата на капитал (29%), както и недостатъчно познания (22%).
Хората, които имат отрицателно отношение към инвестициите, заявяват, че нямат свободен капитал и не желаят да поемат рискове. 
Предпочитана е инвстицията в недвижим имот или земя и донякъде това се дължи на обстоятелството, че този тип инвестиране е добре познато. Интересът се дължи и на пазарната ситуация в момента с покачващи се цени на имотите и наемите.
Резултатите от проучването показват, че голяма част от анкетираните са оптимистично настроени относно финансовото си състояние (73%). Те се делят на две групи с равно процентно съотношение – половината са доволни от финансовото си състояние и очакват то да остане същото или да се подобри, а другите не са доволни, но очакват подобряване.
Проучването показва още, че липсва дългосрочен хоризонт при планиране на финансите. С най-голям дял са онези, които правят планове до една година напред във времето (32%). Почти толкова са и онези, които планират финансите си за период от няколко години (30%).
Само 13% заявяват, че имат дългосрочна визия при планирането на техните финанси. Притеснителен е и високият дял на онези, които не предприемат никакви действия, свързани с планиране на финансите си (25%).
Основен мотив, който кара анкетираните да инвестират пък, е търсене на нови начини за набавяне на допълнителни доходи (45%). На второ място – с 23%, се нарежда ниската лихва по банковите депозити. Желанието да бъде експериментирано със спестяванията е мотив за 15% от анкетираните, които инвестират.
Когато решават какъв да е срокът на вложението, близо 70% предпочитат да инвестират средства на месечна база. Останалите са склонни да избират различна стратегия от установената периодичност на месечна база.
Основен мотив, който кара анкетираните да инвестират, е търсене на нови начини за набавяне на допълнителни доходи (45%). Те се водят от правилото на Уорън Бъфет за управление на парите, което гласи: „Никога не разчитайте само на един източник на доходи!“.
На база получените резултати MoitePari започва информационно-образователна кампания за инвестициите, подкрепена от Peer to peer платформата Iuvo.
Целта на инициативата е да обърне внимание на потребителите за ползите от инвестициите, като възможност за набавяне на нови възможности за допълнителен доход и да се представят на потребителите алтернативни инвестиции, като peer to peer платформите и др. сравнително нови продукти на българския пазар.
Според данните от проучването peer-to-peer платформите все още не са добре познати на потребителите, като близо 60% от анкетираните не познават тази възможност за инвестиране.
38% от запознатите с тях заявяват, че не са ги използвали. Основните причини, които посочват, са липсата на средства и липсата на доверие. За едва 4% от анкетираните именно тези платформи са начин за осигуряване на допълнителни доходи.
Недоброто познаване на peer-to-peer платформите предопределя мнението за очакваната доходност като близо половината отговорили, заявяват, че не знаят каква доходност може да се очаква от тях. Все пак очакванията за възвръщаемостта от тази иновативна форма за инвестиране са положителни. Общо 39% отговарят, че очакват доходността да е положителна.  Едва 7% заявяват, че няма да бъде реализирана никаква доходност, а според 5% доходността ще бъде отрицателна.
60% от отговорилите на въпроса дали смятат, че платформите за peer-to-peer инвестиране могат да гарантират доходност заявяват, че няма инвестиция с гарантирана доходност.
Други 31% пък отговарят с „не“. Едва 11% са склонни да вярват, че тези платформи могат да гарантират получаването на доходност.
По статията работиха Петя Стоянова,  редактор Виктория Тошкова
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/masoviiat-potrebitel-spestiava-no-ne-investira-258706/