АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Расте износът за ЕС, расте и вносът

18 април 2018

 

 
Износът за ЕС расте с 27% през януари
 
През януари износът на България за ЕС се увеличава с 26.9% спрямо същия месец на 2017 г. и е в размер на 3 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 69.1% от износа за държавите - членки на ЕС.
 
Най-голям ръст е отбелязан в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (с изключение на горивата)" (93.2%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (64.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (39%).
 
Вносът се увеличава с 21.7% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 3.2 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.
 
При вноса в сравнение със същия месец на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (48.9%). Намаление не се наблюдава в нито един от секторите.
Външнотърговското салдо на България с ЕС за януари 2018 г. е отрицателно и е на стойност 132 млн. лева.

https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/04/12/3161624_iznosut_za_es_raste_s_27_prez_ianuari/