АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Kохезионната политика на ЕС

13 април 2018

 

 Опростени правила и ефективни разходи: страните от ЕС очертаха бъдещата кохезионна политика
Бъдещето на кохезионната политика трябва да бъде насочено към инвестиции в сектори с висока добавена стойност, средствата да се разходват ефективно и да се разпределят по опростени правила. Това са ключовите послания от днешния дебат, който министрите от държавите - членки на ЕС, проведоха по време на заседанието на Съвета по общи въпроси, формат "Кохезионна политика", в рамките на българското председателство. Срещата беше председателствана от българският заместник министър-председател Томислав Дончев, съобщиха на сайта на европредседателството.
 
"Дебатът относно кохезионната политика след 2020 г. представлява съществен елемент от общия дебат за бъдещето на Европа. Много е важно да бъдат обвързани - не можем да решаваме как да разпределяме средствата за сближаване, без преди това да определим приоритетите си, без да имаме визия за това как искаме да изглежда Европа след 10 години, или още по-смело, Европа, която строим за нашите деца и техните деца", заяви вицепремиерът Дончев.
 
На днешното заседание на съвета министрите приеха заключения, които очертават общата визия на държавите членки за бъдещето на кохезионната политика. Те обхващат теми, свързани със спазването на принципа на субсидиарност, опростени правила, по-добро и гъвкаво програмиране, плавен преход между програмните периоди и подобрен териториален подход.
 
След като Европейската комисия представи предложенията си през май, българското европредседателство ще проведе на 8 юни в София специална конференция на високо ниво за бъдещето на кохезионната политика.
Снимка: От ляво надясно: Димитър Цанчев, посланик и постоянен представител на България към ЕС, Томислав Дончев, вицепремиер на България

https://www.dnevnik.bg/regioni/2018/04/12/3162075_oprosteni_pravila_i_efektivni_razhodi_stranite_ot_es/