КАЛЕЙДОСКОП

Представяне на петицията на АБУЧ в ЕП в Брюксел

29 март 2018

 

Петиция на Асоциацията на българските училища в чужбина бе посрещната с аплодисменти на заседание на комисията по петиции на Европейския парламент, състояло се на 21 март.
 
Петицията има за цел да защити т. нар. „малки“ езици, сред които попада и българският, и да улесни запазването на връзката между учениците в чужбина и родния им език.
 
Петиционерите, в лицето на Камелия Конакчиева, защитиха каузата си в зала. Зад тях застанаха български евродепутати и евродепутатиот Словения, Чехия, Унгария, Малта и други държави.
 
Камелия Конакчиева заяви от името Асоциацията, в която членуват над 100 организации на български родители и учители по света, че тази инициатива е в полза на мобилните семейства.
 
„Мобилността означава отворени врати навсякъде в Европа, а загубата на един език затваря врати.“ - категорична беше Конакчиева. Ученици от Българско училище "Кирил и Методий" в Париж и техни родители също застанаха зад петицията чрез присъствието си в залата.
 
Представители на ЕК в залата заявиха, че петицията идва в точния момент. На европейско ниво се подготвят сериозни предложения по тези въпроси.
 
Представители на Постоянно представителство на Република България към ЕС увериха, че моментът за поставяне на тези въпроси е много добър. Българското председателството е отворено за съдействие.
 
Комисията по петиции взе решение следващите стъпки по петицията да се осигурят чрез съвместна работа с комисията по култура и образование на Европейския парламент.
 
По информация, предоставена от АБУЧ