КАЛЕЙДОСКОП

В Цариброд има конкурси по програма „Reload“

12 март 2018

 

Димитровград: Обявен конкурс по програмата „Reload“

 

Община Димитровград в партньорство с Програмата за развитие на Организацията на обединените нации, обяви публичен конкурс за организациите на гражданското общество, за да представят предложения в рамките на Регионалната програма за местна демокрация в Западните Балкани – Reloаd.

Конкурсът бе обявен за проекти, които са в съответствие с целите за развитие на община Димитровград в пет приоритетни области: подкрепа на маргинализираните групи граждани, местното икономическо развитие, младежи, развитие на устойчиво селскостопанско производство и съхранение на културното наследство.

Размерът на средствата за одобрените проекти е от  5 до 35 хиляди евро (в динари). Информация за условията и критериите можете да намерите в Насоките за кандидатстване по Обществения конкурс.

Документацията за участие в конкурса на община Димитровград е достъпна за изтегляне до 24 март чрез изпращане на искане с името на заинтересованата организация на имейл: grants.rs@undp.orgили лично в деловодството на община Димитровград, както и от интернет страницата на община Димитровград www.dimitrovgrad.rs. Краен срок за подаване на заявления е 24 март 2018 година, до 15 часа.

Източник: РТ Цариброд

https://www.glaspress.rs/%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80/