КАЛЕЙДОСКОП

Престижен форум във Франкфурт на Майн

16 февруари 2018

 

 
Първа конференция на българските училища в Германия
 
 
На 3-ти и 4-ти февруари във Франкфурт на Майн се проведе Първата конференция на българските училища в Германия.
 
 
 
            Конференцията беше организирана от БУ „Васил Левски“ във Франкфуртна Майн и Асоциацията на българските училища в чужбина и с любезното съдействие на Консулството на Република България във Франкфурт на Майн.
 
            Организаторите на Конференцията си бяха поставили за цел да обединят усилията на българските училища в чужбина, и по-специално в Германия, в запазването и популяризирането на българския език и култура в синхрон с държавната политиката на Република България в тази насока.
 
            В работата на конференцията взеха участие представители на 19 училища от Германия и на 10 училища от Австрия, Великобритания, Франция, Холандия, Испания, Унгария и Кипър.
 
 
 
            Официални гости на конференцията бяха: 
 
 
 
*Г-жа Диана Мирчева, главен експерт в Кабинета на Вицепрезидента на Република България, която прочете поздравителен адрес към участниците на конференцията от името на г-жа Илияна Йотова.
 
 
 
*Г-н Стефан Димитров, ръководител на Kонсулството на Република България във Франкфурт на Майн, който поздрави присъстващите от свое име и прочете поздравителен адрес от името на Председателя на Държавната агенция за българите в чужбина към гостите на конференцията.
 
 
 
*Г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на МОН, която прочете поздравителен адрес от името на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието на Република България.
 
 
 
*Г-жа Владима Попова-Натова, експерт от дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, МОН.
 
*Д-р Надя Кантарева-Барух – директор на Национално издателство за образование и наука „Аз–буки“, МОН.
 
 
 
*Г-жа Мария Карабельова, Изпълнителен директор на Фондация „Просвета – София“.
 
 
 
*Г-жа Даниела Биланска, издателство „Даниела Убенова”.
 
 
 
*Д-р Зигрун Комати, вицепрезидент на Немско–Българското общество за подпомагане на връзките между Германия и България
 
 
 
*Доц. д-р Благовест Златанов от Хайделбергския университет.
 
 
 
            Програмата на конференцията беше наситена и интересна.
 
 
 
            Г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на МОН представи презентация на тема „РОДОЛЮБИЕ, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ТРАДИЦИИ“
 
            Участниците в конференцията бяха информирани, че предстои издаването на нов акт на Министерството на образованието, свързан с работата на БУ в чужбина; че ще бъдат направени и промени в НП «Роден език и култура зад граница»; че ще намалее административната тежест при отчитане на проектите, финансирани със средства от МОН; че се търсят възможност за признаване на сертификатите по български език за кандидатстване за прием в български висши училища. Ще бъдат създадени нови учебни помагала и видео уроци.
 
            Г-жа Михалевска разказа и за инициативата «Розите на България».
 
 
 
            Други основни теми, които бяха обсъдени от участниците на конференцията са:
 
 
 
*Петиция на АБУЧ до Европейския парламент – ПРИЗНАВАНЕ НА „МАЛКИТЕ“ ОФИЦИАЛНИЕ ЕЗИЦИ НА НИВО МАТУРА
 
*Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2017/2018 година
 
*Приложение на новите учебни програми по български език и литература в българските училищата зад граница
 
*Приложение на новите програми по история и география на България за учениците от V-VII клас
 
*Съвременни алтернативи и обмяната на добри практики в обучението по български език, история и география на България в немска културна среда
 
*Провеждане на онлайн тестове по български език
 
*Създаване и разпространение на учебни помагала за БУ в чужбина
 
*Несъвместимост на нормите за професионална квалификация на учителите в България и Германия, като спънка пред въвеждането на българския език като чужд език
 
*Адаптирана учебна програма за подготвителен клас/липса на такава и други.
 
 
            Обсъжданията и дискусиите протекоха в спокойна и делова атмосфера.
 
 
 
            В края на конференцията се взеха следните решения:
 
 
 
ОБЩИ РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАСКИТЕ УЧИЛИЩА ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 3. -4. ФЕВРУАРИ 2018 г.
 
 
 
*Първата конференция на българските училища във Федерална Република Германия да бъде последвана и от други, за да не остане и последна.
 
*Да продължат усилията на представителите на БУ, в различните провинции на Германия, за признаване на оценката по български език и създаване на възможност за полагане на изпит по български език в училищата, където учат деца с български произход.
 
*Участие в съвместни проекти и инициативи между българските училища в Германия.
 
*Обмяна на добри практики и споделянето им с колегите в Германия и други държави, както и на страниците на Националното издателство „Аз–Буки“.
 
*Да се изпрати писмо до МОН с предложение от името на АБУЧ в новите документи за финансиране на БУЧ да бъде включена точка за финансиране на срещите, конференциите, кръглите маси и семинари на БУЧ с оглед полезността им.
 
*Да се включат доброволци в осъвременяването на интернет страницата на АБУЧ.
 
*Да се организира курс от МОН по въпросите на финансирането на БУЧ.
 
 
 
 
 
            Вярваме, че конференцията е била полезна за участниците и се надяваме, че няма да остане първа и последна.
 
Информацията е предоставена от АБУЧ