Предстоящи Събития

Конференция. Банатските българи – преди и сега

19 януари 2018

 

 ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН
ДРУЖЕСТВО НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ В БЪЛГАРИЯ
 
БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ – ПРЕДИ И СЕГА
26 януари 2018 година
ИЕФЕМ, Московска 6 А, зала 19
Откриване – 26 януари 2018, 09, 30 ч. , зала 19
Приветствие от страна на ръководството на ИЕФЕМ
Приветствие от Светлана Караджова, председател на
Дружество на банатските българи в България
Първо заседание
Модератор доц. д-р Валентина Васева
10, 00 ч. Проф. д-р Йорданка Гешева, Институт за исторически изследвания – БАН
Еузебио Ферменджин - един банатски българин с европейска известност
10, 20 ч. Александър Лавров, член на УС на Дружеството на банатските българи в България
Общността на банатските българи – корени, формиране, единство и противоречия, една идея с цел запазването ѝ
10, 40 ч. Доц. д-р Веселка Тончева, ИЕФЕМ-БАН
Сватбата на банатските българи в Румъния – минало и съвременност
11, 00 – 11, 20 ч. Кафе пауза
11, 20 ч. Гл. ас. д-р Милена Маринова, гл. ас. д-р Галин Георгиев, ИЕФЕМ-БАН
Светът на едно банатско село от първата половина на ХХ в. (Село Гостиля, Оряховско) през погледа на Невена Василева
11, 40 ч. Велина Костадинова, Регионален исторически музей - Варна
Комитатът на Охтум (Ахтум) и българският Банат през Х – ХІ в.
12, 00 ч. Мирела-Антонела Петреску, Федерация на българската общност в Румъния
Славата на банатските българи във Винга – минало и съвременност
12, 20 ч. Доц. д-р Благовест Нягулов, Институт за исторически изследвания - БАН
Между малцинствения монопол и кризата на представителността: Наблюдения върху текущата история на банатските българи в Румъния
12, 40 - 13, 00 ч. Дискусия
13, 00 – 14, 00 ч. Обедна почивка
Второ заседание
Модератор гл. ас. д-р Галин Георгиев
26 януари 2018, зала 19
14, 00 ч. Проф. дфн Славка Керемидчиева, Институт за български език при БАН
Дистрибуция на фонемата широко е (ề) в говора на село Винга (по материали от Общославянския лингвистичен атлас)
14, 20 ч. Илияна Гегова, докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“.
Разколебаване на граматическите норми сред носителите на банатския български говор при разговорните употреби
14, 40 ч. Гл. ас. д-р Любка Ненова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
Базисна християнска терминология в банатския език
15, 00 ч. Гл. ас. д-р, Григор Григоров, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.
Български литературни острови. Литературният процес в сравнение при българите от Банат, Бесарабия и Западните покрайнини
15, 20 ч. Доц. д-р Валентина Васева, ИЕФЕМ-БАН
Тематичен обхват на Бюлетин за банатските българи „Фалмис“ (1998-2003)
15, 40 – 16 ч. Дискусия
16, 00 Кафе пауза