АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Министерският съвет разпредели над 700 млн. лв. за едно заседание

13 декември 2017

 

 
На днешното си заседание Министерският съвет разпредели разходи в размер на над 700 млн. лв., се вижда от съобщението на правителствената пресслужба.


Най-голямото перо - общо 513.8 млн. лв., е за пътно строителство догодина.


Със 120 млн. лева се увеличават средствата за превенция на екологични опасности. Парите се дават за увеличение на капитала на държавното "Еко Антрацит" ЕАД като акциите ще бъдат придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на икономиката. "Компанията работи по по много проекти, свързани с екологична опасност, между които мониторинг и поддръжка на хвостохранилища, изграждане на хидротехнически съоръжения, управление и мониторинг на водите на рудниците, техническа рекултивация на нарушени терени и др.
Министерството на отбраната получи 19.970 млн. лв. за ремонта на изтребителите МиГ-29. В бюджета за тази година е планирана сумата от 30.5 млн. лв. за целта, но досега са похарчени едва 9.6 млн. лв., а одобрената днес сума е вторият транш.
 
Притежатели на дългогодишни жилищно-спестовни влогове ще бъдат компенсирани с 14.5 млн. лв. Парите са от промени в бюджета на Министерството на финансите. Така общият размер на средствата по бюджета на Националния компенсаторен жилищен фонд става 35.6 млн. лв.


Съдебната власт получава 12.1 млн. лв., защото не е изпълнила планираните приходи, а има вече одобрени разходи.


България ще финансира 55 проекта на стойност 3.542 млн. лв. в страните от Западните Балкани и от Източното партньорство, реши правителството. Подкрепата е за 21 проекта в Сърбия за неправителствени организации, омбудсмана, образователни институции и малък бизнес. В Босна и Херцеговина ще бъдат реализирани 12 проекта, основно свързани с ремонти на детски градини и нови площадки за игри. Пет проекта ще бъдат финансирани в Македония – в областта на здравеопазването и за децата със специални потребности. В Албания ще се развива капацитетът на омбудсмана. Финансиране ще получат и проекти в Молдова, Украйна, Грузия и Армения.


Отделно за хуманитарна помощ за Албания са одобрени 62 хил. лв.


С две правителствени постановления общини получиха 6.2 млн. лв. за изпълнение на националните програми "Осигуряване на съвременна образователна среда", "Без свободен час", "Обучение за IT кариера", "Оптимизация на училищната мрежа" и "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование". Отделно на общини със защитени училища се дават 1.17 млн. лв. за издръжката им до края на календарната година. От икономии на централния бюджет и на просветното министерство към общините ще бъдат прехвърлени и допълнително 9 млн. лв. за безплатен транспорт на децата.


Министерството на външните работи е спестило 1 млн. лв. и ще ги даде за българските дипломатически мисии в чужбина.


Екоминистерството ще преведе допълнителни 2 млн. лв. в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Средствата са от преизпълнение на утвърдените приходи по Закона за водите.


Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на министерства и трансфери към общини в общ размер на 39.518 млн. лв. Министерският съвет получи 23.188 млн. лв. за поддържка на програмни продукти на "Майкрософт". Министерството на образованието и науката получи 10 млн. лв. за подходящи транспортни средства за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище. Държавната агенция "Разузнаване" получи 620 хил. лв. за издръжка на задграничната си дейност. По-малки суми за конкретни проекти, свързани с реставрация, археология и ремонти получават общините Брезово, Търговище, Видин и Сливен.


Министерството на правосъдието получи 60 хил. лв. за изплащане на обезщетения по сключени споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на съдебни дела и 662 хил. лв. за обезщетение на пенсионирани служители от съдебната охрана и затворите.


МВР получи 8042 лв. С 6173 лв. ще се плати престой в санаториуми на военноинвалиди, а 1869 лв. се дават за спортни дейности в Академията на МВР.
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/12/13/3096502_ministerskiiat_suvet_razpredeli_nad_700_mln_lv_za_edno/?ref=home_mainStory