КАЛЕЙДОСКОП

Отпада легализацията на дипломи от САЩ, Канада

12 декември 2017

 

Отпада легализацията на дипломи от САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия
Тези страни поддържат публични бази данни, в които може да се провери легитимността на дипломите
 
Отпада изискването за легализация и заверка на дипломите с апостил на студентите, завършили в САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия и още редица други държави, страни по т. нар. Лисабонска конвенция, реши Министерският съвет. 
 
Към момента това облекчение беше в сила единствено за завършилите висше образование в страните от Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).
Промяната беше направена от правителството в Наредбата за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища. Според съобщението от пресцентъра на МС, това е поредна крачка към облекчаване на бюрокрацията.
Изискването за легализация или полагане на апостил върху документите, издадени от образователни институции в страни членки на ЕС и ЕИП, беше премахнато през 2016 г.
Това все още поставяше в неравностойно положение всички останали държави, ратифицирали Лисабонската конвенция.
Тези страни поддържат публично достъпни официални бази данни, в които лесно може да се провери легитимността на дипломите.
По статията работиха: Надежда Бочева, редактор Десислава Попова
 
ttps://www.investor.bg/za-nachinaeshti/126/a/otpada-legalizaciiata-na-diplomi-ot-sasht-kanada-izrael-avstraliia-nova-zelandiia-248678/