КАЛЕЙДОСКОП

При българите в провинция Валенсия

12 декември 2017

 

…На 25 ноември се навършват и 10 години от създаването на асоциация Балkан Хатива. Ваня Пенчева при откриването на новата учебна година в нашето училище в Хатива каза:
„Вековна българска поговорка гласи: „Който бяга - в един път бяга, потерята в сто го гони!“ Tози възел, отдалече е завързан. Защото няма как географската реалия да определи изцяло битието ни, което е неразривно свързано, където и да се намираме, с едно име – България!!! Така се създаде Асоциация Балкан в град Хатива – в един никому неизвестен град, от една шепа никому неизвестни хора. Създаде се с една единствена идеална цел – съхранение, разпространение и запазване на българския език, култура, фолклор и традиции. Тогава си мислехме, че проблемите, пред които се изправяме са неразрешими, много, и несправедливи... И ни гониха... ние НЕ бягахме. Борихме се да убедим тогавашната власт в правото си да запазим майчиния език и култура у децата ни, които се раждат в Испания, защото сме наследници на ония, „ които владееха твърд и небо, камък и вода, скотини и люде...“
Не зная с кого беше по–трудно на това бойно поле на убеждението – с испанците или с българските родители на същите тези деца. Положението продължава да е безмилостно жестоко и днес, но всички ние сме тук, защото трябва да сме сокове живителни за българския корен. През десетте годините асоциация Балkан Хатива изгради широк кръг от съмишленици, партньори и спонсори. Успя да се наложи в социалното пространство на Валенсия и да си извоюва място сред едни от най-активните неправителствени организации в страната. ПОКЛОН И СПОЛАЙ НА ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ, СЪМИШЛЕНИЦИ И СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ!
Най–прекрасното творение на всички нас - на учителите, на вас, родителите, на всички българи - е НАШЕТО Българско училище „ Свети Иван Рилски” - утвърден център на българщината, развиващ широка културна и образователна дейност. Винаги има сто и първи път, по който може да избягаш, ако смисълът на стигането заслужава цената си.
Извоювахме място във валенсианския седмичник «Информатор» . Включена бе рубрика за новини на български език , списвана от нас, както и кратки новини на български език в обедната емисия на Радио Кадена Сер.
По случай 250 годишнината в тази година от създаване на История славянобългарска, инициирахме заедно с асоциация Балцан Мадрид и АБУЧ, Препис на „История славянобългарска“ с участници от българските неделни училища в Испания и чужбина. Всеки ученик имаше възможност да се включи в преписа като препише на отделен лист част от Историята. Новобългарският превод по Зографския ръкопис на Историята бе предварително разпределен и номериран според броя на децата. Под преписа на всяко дете стои името на преписвача на старобългарски език.
Училището и организацията бяха наградени с почетни грамоти и медали Неофит Рилски и Пайсий Хилендарски от МОН и ДАБЧ…
От материал на Нели Гочева, Хатива, Испания