ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Българските студенти в чужбина очакват своя специален Празник

06 декември 2017

 

Всяка година те са много, хиляди…Хиляди млади българи пътуват в чужбина, за да учат в чужди висши училища.
Те не са объркани, нито разочаровани, не заминават, за да имат своя професионален реванш другаде. Те пътуват за знания, за да получат висока квалификация и дипломи от престижно чуждо висше училище.
Не е тайна, че именно висококвалифицираните специалисти са и най-търсените в съвременната икономика.
При глад за висококвалифицирани спeциалисти, най-сериозни шансове за кариера имат обучавалите се в маркетинг, мениджмент, финанси…
На кариерни форуми родни български предприемачи и представители на чужди фирми са категорични, че именно младите професионалисти с образование и опит в чужбина са и най-желаните в техните фирми.
А те са все повече и повече - младите професионалисти, с образование и опит в чужбина, които се завръщат, за да се реализират „у дома”.
Кариерните форуми се утвърдиха като ценна и желана и от предприемачи и от млади хора инициатива: и едните, и другите ги намират за ефективни.
Фирмите изложители на кариерните форуми са все повече и повече от година на година. На последния кариерен форум в София  „Кариера в BG. Защо не?” изложителите бяха над 93.
Българските студенти, които участват в кариерния форум, също са все повече и повече. Вече не са 900, колкото бяха преди време, а над1400.
Българските студенти в чужбина не късат връзката с България. По време на обучението създават техни сдружения.
Не навсякъде по света, където има десетки българи в някой чужд университет, младите българи са създали свое сдружение. Там където обаче това е реалност – пътят на младите хора един към друг е по-лесен.
И в това също е смисълът на младежките организации: всеки търси, намира и тества своите идеи, всеки - предлага, организира, развива контактите.
Взаимодействието между сдруженията също е реалност. То може и се случва и покрай кариерни форуми, организирани от сдружения на младите хора във Франкфурт или Лондон.
Младежките сдружения са израз на гражданската позиция на младите хора.
Младежките сдружения предлагат ред прояви, свързани с българската духовност и културна идентичност.
Инициативите дават възможност на младите българи в чужбина да правят срещи на приятели, партита и различни културни прояви. В тях участват както млади българи, така и техни приятели от други страни.
Отвореният характер на организациите предполага всеки да предложи и реализира своя интерес, да бъде сред организаторите на събития, които дълго се помнят.
В тези младежки сдружения младите хора утвърждават своето отношение към развитието на страната, към духовното начало в дните ни, към силата на традициите и българската духовност.
Младежки танцови формации, тук и там, се изявяват на сцена. Някои от тях участват в инициативи и културни проекти на други сдружения на  сънародниците ни в странство…
За всички български студенти у нас и в чужбина 8 декември със сигурност е много специален ден, техен особен Празник.
В чужбина Празникът е повод да се представи българската културна идентичност и българската духовност на събитие, осъществено в университета, където младите хора учат.
Запознаването на чуждите студенти с българската култура и традиции е неизменна част от приоритетите на младежките сдружения на българските студенти по света.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”
 
P.S. От ДАБЧ честитим 8 декември на всички български студенти по света. Пожелаваме им мечтите да се сбъдват, а за проектите си – да се преборват с успех.