КАЛЕЙДОСКОП

При българите в Павлодар, Казахстан

14 ноември 2017

 

През 2017 година Училището за национално възраждане «К.Б.Даржуман» в град Павлодар, Република Казахстан празнува 20 годишен юбилей. Уникално като вид и дейност, то утвърждава и развива идеята за сътрудничество и разбирателство между многобройните етноси влизащи в състава на народа на Казахстан.
Като преподавател по български език и литература през есента на 2014 година започнах своето пътешествие в тази далечна и огромна страна, приютила повече от век частица от България. Тук живеят наследниците на стотици семейства, напуснали родината ни през годините на робството, помнят своите корени и силно желаят децата им да не губят тази памет, да знаят българския език и традиции. Училището за национално възраждане е техният шанс, домът с винаги отворени врати, уютната класна стая на българското отделение и учителката от България с поздрав «Добре дошли».
Като четвърти поред преподавател наследих развити вече традиции в работата с училището и българската общност. Около 20 ученици на различна възраст, разделени на две групи, изучават родния език като носител и пазител на културните особености на етноса. Децата четат приказки и стихове, разказват за живота на исторически личности. Търпеливо преодоляват трудностите и са щастливи и от малките успехи. Тяхната радост е и моя радост - като учител и човек изпитвам гордост от работата си в школата – възможността всеки ден да научавам нещо ново и да уча заедно с децата и родителите им.
Общуването с колегите е вдъхновяващо, винаги готови да помогнат и да дадат нова идея, подкрепа, одобрение. Едно голямо семейство, което се грижи за всеки - тук се чувствам оценена и уважавана, с желание да работя за благородната идея. Много съвместни усилия полагаме за подготовката накандидат-студентите за постъпване в университетите в България. За трите изминали години успешно се справиха Ирина Стоянова - Университет по архитектура, Кирил Тиртышный - УНСС, Мария Драганова - Софийски университет, Олга Вихристюк - Софийски университет, Василиса Красноперова – Бургаски университет.
Голямо удовлетворение за учениците и цялата българска общност носят заниманията за изучаване и съхраняване на българските традиции, обичаи и празници, чието отбелязване  не позволява да се загуби връзката с прадедите, да се забравят корените.
Всяка година особено внимание се отделя на Коледа. На 6 .01.2015 год. Рождество беше отпразнувано с празничен коцерт за българската общност и много гости и с участие в телевизионно предаване с разказ за българските обичаи, коледен хляб-кравай и сурвачки. На 9.01.2016 год. учениците от класа взеха участие в празнуване на «Рождество по български» в Успенския събор в столицата Астана. Същата година поканихме на коледно тържество възпитаниците на Успенски детски дом. Децата получиха новогодишни подаръци.
На 27.04.2016 год. учениците от българския клас се срещнаха с възпитаниците на Мичурински детски дом и изнесоха поздравителен пролетен концерт. Тази традиция продължи и през 2017 година. Група ученици от класа, съвместно с родители, посети дома от семеен тип в с.Розовка с концертна програма, игри и подаръци за празника «Науриз». Ученици от българския клас взеха участие в празнуването на Рождество и Масленица в библиотеката за незрящи а гр.Павлодар. Изработиха и подариха над 100 мартеници на гостите, разказаха за празниците, пяха български народни песни.
Показването на български обичаи е традиционно – отбелязваме всяка година Баба Марта, Сурвакане, боядисване на великденски яйца. На летния фестивал през юни 2015 година показахме Лазаруване, през юни 2016г.- обичая Герман. Изучаваме особеностите на националните ни костюми и българската кухня. Карина Мунжинская разработи проект и взе участие в конкурс за «Красотата на белоруските костюми и близостта им с българските носии»,зае трето място.
По случай 140 годишнина на Априлското въстание в класа се проведе шестмесечна изследователска работа за значението на историческото събитие, завърши с открит урок и викторина. Виолета Колева участва с презентацията «Деветте дни на Новоселската република» в литературния конкурс «Стефан Гечев» през 2016 година и получи поощрителна награда. На уроците по декоративно майсторство децата изработиха кукли с национална носия, кукерски маски за Заговезни, керамични предмети и много други, с които участваме в изложби за празниците.
Всяка година се празнува Денят на Славянската писменост и култура по различен начин - открит урок в класа, художествено четене на градско тържество ,участие в изложби и среща в краеведческия музей. Любимо място за изява са не само българските празници, но и участието в традиционните и държавни празници на Казахстан. Учениците ни пеят,танцуват и рецитират на български и казахски език, издигайки на все по високо ниво идеята за свободно общуване, за толерантност и разбирателство между хората.
Училището е извор на знание и родолюбие. Благодарна съм за богатството, което получих - богатство на духа и знанието, доброто отношение и човещината. Заветът на В.Левски «Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност» е в цялата си пълнота действащ и задължаващ, разкрива смисъла на работата в българското отделение на Школата за национално възраждане в град Павлодар. Отваря нови врати за сътрудничество в културата и образованието на двата народа - казахстанския и българския.
Галина Йорданова, Павлодар, Казахстан