АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

600 МЛН. ЛВ ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"

14 ноември 2017

 

Темата за учителите е приоритетна, защото те са най-важният фактор за качествено образование
 
Само по линията на ОП "Региони в растеж" ще бъдат инвестирани близо 600 милиона лева в образователна инфраструктура, която е вторият най-голям ресурс в системата на образованието. Това каза във Варна след среща с работодателски организации и директори на образователни институции от общината и областта министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Той изрази надежда, че ще има възможност да продължи подпомагането на развитието на училищата и поддържането и подобряването на материалната база и с бюджетни средства. По думите на министъра през последните 10-15 години е направено немалко за материалната база, но образователната инфраструктура е голяма и има нужда от много неща. Вълчев допълни, че усилията за развитие на базата се подпомагат в много голяма степен и от общините.
Един от многото въпроси, които бяха поставени по време на срещата, бе за кадрите в образованието, каза още Вълчев. По думите му темата за учителите е приоритетна, защото те са най-важният фактор за качествено образование. Средната учителска заплата сега за първи път надвиши средната заплата за страната, посочи министърът и добави, че увеличението е изпреварващо спрямо останалите публични системи, но до известна степен е догонващо спрямо ръста в частния сектор.
Ние трябва да направим този обществен избор и да имаме политически консенсус възнагражденията на учителите да бъдат по-високи от средните и дори да бъдат 120 процента от средната заплата в страната, каза още образователният министър. Според него само по този начин могат да бъдат мотивирани млади хора да се включат в педагогическата професия.
Министърът коментира още, че е поет ангажимент при делегираните бюджети да бъде променена финансово-разпределителната формула, така че да не зависи само от броя на учениците. Той уточни, че освен стандарт за дете/ученик ще бъде добавен и стандарт за група/паралелка, както и за институция, което няма да зависи от броя на децата и учениците. Основният фактор за неравенство в системата е възможността училищата и детските градини да ангажират добри педагогически специалисти, посочи Вълчев. По думите му ангажирането на добри специалисти е много по-трудно в малките и отдалечените населени места.
http://iconomist.bg/bulgaria/item/205928-600