АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

ЕБВР повиши прогнозата си за икономиката на България

08 ноември 2017

 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) рязко повиши прогнозата си за икономиката на България през тази и следващата година.
Очаква брутният вътрешен продукт (БВП) на страната да се разшири с 3,5% през 2017 г. и с 3,2% през 2018 г.
След като се разрасна с 3,9% през 2016 г., икономиката се е разширила с 3,6% и 3,9% през първите две тримесечия на годината.
Частното потребление остава основният двигател на растежа през 2017 г. в резултат на по-стегнатия пазар на труда, 10-процентното увеличение на годишна база на средното заплащане и нарастващото потребителско доверие.
 
След три последователни години на спад инвестициите нарастват през 2016-2017 г. заради частния сектор.
Според институцията през тази и следващата година основен двигател на растежа ще бъдат частното потребление и инвестициите.
Банката следи икономиката на 37 развиващи се страни, където финансира проекти и подкрепя реформи, които насърчават устойчиви и благоприятни за околната среда пазарни икономики.
 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е създадена през 1991 г. Нейната цел е да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирана икономика на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация.
Акционери в ЕБВР са 63 държави и 2 междудържавни институции - Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка.