Предстоящи Събития

Премиера на книгата „И все пак сме българи”

02 ноември 2017

 

 Държавната агенция за българите в чужбина със съдействието на Института за етнология и фолклористика към БАН и Научноизследователска работилница "Мобилност. Миграции. Култура" при ИЕФЕМ организира премиерата на книгата на Юлияна Ганева – „И все пак сме българи”. 

Книгата е издание на Държавната агенция за българите в чужбина. П
осветена е на живота, бита и традициите на българите в Казахстан.  

Сред пъстрия етнически състав на населението на Казахстан днес, особен интерес предизвиква селището с име Болгарка. То се намира в необятната казахстанска степ, в Алгински район, Актюбинска област.  

Преселването се осъществява след т. нар. Столипинова реформа в Руската империя от 1907 г., когато окончателно отпада крепостната система. На селяните се дава възможност да придобиват своя земя. 

Много българи от Бесарабия, както и от цяла Русия, напускат родните си места, за да потърсят препитание и по-добър живот. 

През 1908 г. се появяват първите домове и семейства в Болгарка – Маглели, Маринови, Кьосеви, Келиш, Мумжу, Новакови, Генови. След тях тук се установяват Пилич, Трифонови, Капощу, Култуклу, Русал, Бошкови, Костови, Кулеви.

Премиерата ще се състои на 2 ноември от 18.00 ч. ЗАЛА 19 ул. „Московска” № 6-А, етаж 2