КАЛЕЙДОСКОП

При българите в Украйна

27 октомври 2017

 

          Фондация „Бъдеще 2008” от гр. Силистра осъществи поредното си родолюбиво дело. От 22 до 28 септември председателят на фондацията Ивайло Ангелов с още един член гостувахме на българите в Украйна. Носихме с нас голямо количество български книги, учебници и други материали, необходими на българските училища и организации.
По-голямата част от книгите и материалите са закупени от фондацията. Останалите са ни предоставени от Държавната агенция за българите в чужбина.
Пътувайки за Олшанка посетихме градовете Рени и Одеса. Освен градчето Олшанка, посетихме и българските села в Олшански район – Доброе, Малая Олшанка и Станковатое.
В Рени проведохме среща с Нина Иванова, председател на местната българска организация. В Одеса бяхме единствените гости от България на откриването на учебната година в Българското неделно училище „Българска камбана”. Дарихме български учебници и учебни пособия на децата и на училището, които бяха приети с голяма благодарност.
          В Олшанка и околните български села пребивавахме на 25 и 26 септември. Срещнахме се с председателя Сергей Опря и членове на ръководството наорганизацията на сънародниците ни „Нашите хора”, както  и с ръководството и членове на Клуба за българо-украйнско приятелство.
С толям интерес и благодарност бяха приети българските книги, учебници и учебни пособия в Българското неделно училище в Олшанка. Занятията там започват от тази есен. Уговорихме взаимни гостувания.
През втората половина на октомври фондацията планира да заведе в Олшанка професионални музиканти от България -  акордеонист и гайдар. Музикантите ще изнесат концерти в града и селата.
През първата половина на ноември възнамеряваме да поканим в България гости от Олшанка, които да посетят Силистра, Алфатар, Кайнарджа и Сребърна.
                Ивайло Ангелов, председател на фондация „Бъдеще 2008”