СРЕЩИ

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Успешна и спокойна учебна година! По-малко трудности, но и повече работа и положителна атмосфера

02 октомври 2017

 

·         ·          
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Коренът на проблемите е, че образованието не се възприема от някои като ценност
Преговаряме за повече пари за медицински кабинети в училищата Без PDF формати на учебниците, малко ще закъснеят само някои по английски език
- Министър Вълчев, започна новата учебна година. Ще пристигнат ли навреме новите учебници, или ще се работи с PDF формати, ако има закъснение на определени места?
- Последната информация, която имаме, показва, че всички училища са получили учебниците за 1, 2, 5, 6 и 8 клас. Изключение правят само учебниците по английски език на две издателства, които са със сравнително по-малък дял в избора на учителите. Те ще закъснеят до 18-19 септември. Но имайки предвид, че днешният 15 септември е в петък, това няма да попречи на стартирането на учебния процес. Училищата са готови да приемат помагалата и през почивните дни. Така че няма да се налага да има учебници под формата на PDF формат.
- А ще има ли черно-бели учебници занапред?
- Черно-бели учебници е имало и ще има. Ние ще променим наредбата така, че да дадем право на едно издателство да внася само един проект – за едноцветни или многоцветни. И тази година те са били одобрени. Учителите можеха да избират само един от двата варианта. За съжаление имаше неуместно рекламно послание, че това са учебници за деца с по-ниски социални възможности, което провокира обществена реакция. Ние се съобразихме с нея, защото не трябва през образованието да делим децата в един клас. Да, те са различни, но ние не бива да ги разделяме допълнително. Много учебници в по-горен клас не изискват многоцветност и черно-белите учебници ще останат като вариант, ако бъдат избрани от учителите.
- Казахте, че сте изпратили писмо до директорите с указание да не се събират пари от родители за дейности, които се финансират от държавата. Как ще контролирате дали това се спазва?
- Ние реагираме на всеки един сигнал с проверка. Родителите са тези, които могат да алармират за нередности. По закон безплатното образование предвижда да не се събират такси за дейности, финансирани от държавния бюджет. Това обаче се прави доброволно и в много случаи съдържа намек за задължителност и така от солидарност родителите се чувстват задължени. Често това се прави от настоятелството. Не е ясно и каква част от тези средства са трансферирани в бюджета на училищата или детската градина. Настоятелствата са създадени да подпомагат учебните заведения. Част от тях извършват стопанска дейност, а други генерират приходи от ренти. В миналото даренията са се правили чрез настоятелствата и имаме много настоятелства в страната със земеделска земя, но не и училището. В много случаи приходите не постъпват в бюджета на дейността на настоятелството, а в бюджета на училището или детската градина. Налице е обаче законова празнота по отношение на възможността на МОН да осъществява контрол върху средствата на настоятелствата. Това е и причината конкретният сигнал, свързан с парите от курсове в СМГ, да бъде пратен на министъра на финансите.
- Споменахте, че планирате да предложите задължителна детска градина за 4-годишните деца. Тази идея обаче беше посрещната с обществена съпротива преди години. Защо решихте отново да я предложите като законодателна промяна?
- Международните анализи показват колко е важно децата, особено тези в уязвимите групи, чийто майчин език не е български, да бъдат обхванати в системата на предучилищно образование от ранна детска възраст. Между 3 и 7 години децата в най-голяма степен формират езикови способности. 97% от децата на родителите с висше образование са обхванати в системата на предучилищно образование - между 4 и 5 години. 55% от децата на родителите с образование по–ниско от средно не са обхванати. Ние като общество трябва да решим кое ни е по-важно – да ограничим правото на избор на една малка част от родителите дали да водят децата си на детска градина, или да пресечем с тази мярка възпроизводството на неграмотността между поколенията. Ако едно дете не знае българки на входа на първи клас, е почти невъзможно образователните институции да го включат ефективно в учебния процес. Детската градина в този период дава не само знания и езикови компетентности, но и допълнителна подкрепа като здравна грижа, храна. Много често учителите се явяват заместник на родителите дотолкова, доколкото учат децата на елементарни хигиенни навици – да се обличат, да се къпят.
- Подготвяте и облекчаване на административната тежест в работата на учителите. Как точно ще се случи това?
- Като се намали броят на документите за попълване и се облекчат определени процедури, най-вече във връзка със стандарта за приобщаващото образование. Скоро ще изтекат сроковете за обществено обсъждане и ще го предложа за одобрение на Министерски съвет.
- След един трагичен инцидент в училище миналата година много се говореше за медицинската грижа в училище. Какво ще се направи сега по този въпрос?
- Имаме наредба на министъра на здравеопазването, която регламентира кога тя е задължителна. На общините се предоставят средства от държавния бюджет, като се делегира дейността в здравеопазването. Това е разход, който е вън от образователната система. Но в същото време е много важен за образователните институции. В момента наредбата регламентира всяка детска градина с над 60 деца да има медицинско лице и всяко училище с над 600. Започваме преговори във връзка с проектобюджета за следващата и по-следващата година, така че да се осигурят допълнителни средства и тази допълнителна граница да бъде по–ниска. Това не означава, че по-малките детски градини и училища нямат медицински специалисти, но те често комбинират работа в няколко образователни институции. Водим преговори да се осигурят повече средства не само за увеличаване на възнаграждения за здравните кадри, но и за повече кабинети в училища и детски градини.
- Напоследък много се заговори за криминализирането на неприсъствието в училище. Уточнихте ли какви точно да са  санкциите?
- Това е по-скоро юридически и философски въпрос. От една страна, имаме гледната точка на родителите, от друга - правото на децата да получат общо образование, което пък зависи от родителите. Задължителното образование ни дава моралното право като държава да изискваме от родителите с всички инструменти да осигурят образованието за децата си, защото в противен случай ги лишават от житейски възможности. Всяка една санкция обаче трябва да бъде предшествана от подхода на убеждаване. Точно това правят мобилните екипи в момента - те разговарят с родителите, убеждават ги колко е важно образованието. Вече дори работят на терен, като задачата им е да обхванат децата в системата на предучилищното и училищното образование. Натъкват се на много трудности, обхождат всички места, но се оказва, че голяма част от децата не са на посочения в информационната система адрес. Ще са необходими продължителни усилия, комплексни мерки от страна на различните институции. Ключовите предизвикателства са свързани с обхващането на децата от предучилищна възраст на 5 и 6 години и на тези в прогимназиален и гимназиален етап. Основната причина за проблемите с обхвата са културни, ранните бракове, епизодичната заетост на родители, пътуването. В основата на всички проблеми е отношението към образованието - то не се възприема от някои като ценност.
- Как ще се борите с агресията?
- Образователните институции трябва да провеждат дейности, насочени към намаляване на агресията. Новата година неизбежно ще бъде подчинена на тази тема. Ние ще привлечем като партньори БЧК, изявени личности, с които да работим в каузата за превенцията на насилието. Най-много разчитаме на родителите, защото вярваме, че превенцията на агресията в училище е свързана и с взаимодействието със семейството. Фактор за намаляване на агресията е и включване на децата в системата на предучилищното образование. В детската градина детето се учи да общува, да спазва определени правила в отношенията си с другите. Предприемането на мерки, свързани с превенцията на насилието, трябва да започва още преди постъпването в училище.
- Какво ще пожелаете на ученици, родители и учители през новата учебна година?
·         Пожелавам успешна и спокойна учебна година за всички. По-малко трудности, но и повече работа и положителна атмосфера.
С министър Красимир Вълчев разговаря Мила Мишева 
·          
Визитка:
Красимир Вълчев е роден на 9 юни 1975 година
Магистър по публични финанси Завършил е Икономически университет – Варна. Преминал е обучение по бюджет и финансово управление в университета „Дяк“ - САЩ
През 2002 г. започва работа в Министерството на финансите, като от 2003 до 2009 година е експерт в дирекция „Държавни разходи“
От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на МОН
От ноември 2013 г. до август 2014 г., е директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на външните работи
От април до май 2017 г. е началник на отдел в дирекция „Финансиране на общините“ в Министерството на финансите
http://www.monitor.bg/a/view/6711-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5-%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/