КАЛЕЙДОСКОП

От Лондон. Отново в клас с цветя и усмивки… с любов и вяра

29 септември 2017

 

 
 
Отново в клас с цветя и усмивки… с любов и вяра
 
От векове най-обичаните празници в България са тези, свързани с децата и просветата. 15 септември е един от тях. Колко е свидно, че всяка година на тази дата деца, родители, учители греят с усмивките си и училищните звънчета пеят с все сила, за да огласят на света, че България отваря отново класните си стаи за своите деца.
 
За 30-ти пореден път в Лондон започва своята трудова година и Българското училище към Посолството на България в Лондон, Великобритания, което вече носи името на големия българин, живия възрожденец – Иван Станчов.
 
За нас 15 септември е ден за нашите първокласници, които с любов посрещаме в салоните на посолството. От тази година винаги с нас ще бъде и портретът на нашия патрон, редом с цветята, менчето със здравец, погачата, букварите, знамето ни.
 
Това са светините ни, това е традицията, която сме наследили през годините и ще предадем на следващите поколения с любов и вяра. Пътят от миналото към бъдещето минава през съвремието, в което живеем и в което ден след ден полагаме грижа Буквите, Знанието, Историята, Фолклорът да встъпват в съзнанието на поколенията и да продължават България завинаги…
 
С Първи клас, когато г-жа Невяна Анастасова ми предаде своите възпитаници от предучилищна група „Азбукарче“ и само за ден те станаха изведнъж по-големи и по-сериозни, защото с този клас започва и техният път към обучението на големите. Посрещаме ги с нежност и горещо мечтаем да са с нас в следващите години, за да дочакат мига, в който ще станат гимназисти.
 
На следващия 16 септември, събота, г-жа Момчева посрещна своите възпитаници от гимназията.
 
Идват още по-пораснали, още по-красиви, още по-разговорливи, за да споделят емоциите си от преживяното лято, за да дарят с букети любимата си учителка.
 
Неделята на 17 септември е за малките ни Азбукарчета, които срещнаха своите обични госпожи – г-жа Невяна Анастасова и д-р Валентина Александрова.
 
 
Още в първия ден на тяхното малко училище децата изнесоха чудесна програма от песнички и стихотворения за буквара, за буквите, за Солунските братя…
 
Щастливи сме, че учениците ни имат свой Дом по България в Лондон. Ще го кътаме днес и завинаги, защото ни е завет да я има родината ни навсякъде, където ни е запратил животът.
 
Българските училища по света са пазители на традициите ни, съхранители на България. Затова – на добър час на всички ни и през тази учебна 2017-2018 година.
 
Снежина Мечева
директор на БУ „Иван Станчов“,
говорител на АБУЧ