КАЛЕЙДОСКОП

От Украйна. Поздравяват ни по случай Деня на Независимостта

26 септември 2017

 

 
П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
 
 
Уважаеми сънародници,
 
Честита Независимост на Република България! Преди 109 години в многовековната история на България се открива страница, която полага нов етап на развитието на страната. Много усилия и време бяха необходими на България да бъде призната от Великите сили след Освобождението и от Турско робство. Министър-председателят Александър Малинов, бесарабски българин от с. Пандаклия (днешна Украйна), написва текста на Манифеста и под него подписите си поставят българският княз и министрите от кабинета.
В условията на глобализацията и непрекъснатите политически промени борбата за независимост и национална идентичност трябва да продължава, а младото поколение да бъде възпитавано с почит и уважение към история ни и с гордост от постиженията ни в световен мащаб.
Сигурен съм, че нашето утре зависи от делата ни днес. Нека всички наши действия бъдат насочени към запазването на Независимостта ни и нека те бъдат водени от мъдрите уроци от историята ни. Бъдете здрави, силни и успешни!
С уважение,
Юрий Граматик
Президент на
Всеукраинската обществена организация
„Конгрес на българите в Украйна“