Предстоящи Събития

Кръгла маса: "Демографска политика и трудова мобилност"

18 септември 2017

На 19 септември 2017 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на 3 етаж в
Министерския съвет на Република България ще се състои кръгла маса на тема:"Демографска политика и трудова мобилност". 

Форумът се организира от Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за българите в чужбина. 

Кръглата маса е под патронажа на г-н Валери Симеонов, заместник министър -председател по икономическата и демографската политика.
 
На форума са поканени за участие представители на държавни институции,
работодателски организации, синдикати, предприемачи, които да разискват
проблеми и предложения, нови моменти и действия, отнасящи се до
демографската политика.