КАЛЕЙДОСКОП

Юбилейна конференция на българските училища в чужбина

29 август 2017

 

 
 
На 26.07.2017 г. в Аулата на Софийския университет „Климент Охридски” от 9.00 ч. сутринта се открива юбилейната  конференция на Асоциацията на  българските училища в чужбина (АБУЧ) по повод 10-тата годишнина от основаването на асоциацията. Тя се организира със съдействието на МОН, СУ „Кл. Охридски”, ПУ „П. Хилендарски”,  Западно – и Средноевропейската митрополия на Българската православна църква, Рилския манастир „Св. Иван Рилски”.
 
Основните въпроси, които ще бъдат обсъдени са: 
1.      Отчет на дейността на АБУЧ – от първите години на създаването на асоциацията до днес: проблеми и постижения.
2.      Перспективи за развитието на обучението по България зад граница, задачи за изпълнение, трудности за преодоляване.
3.      Необходимост от всеобща подкрепа от страна на държавните институции на Петицията на АБУЧ  в  Европарламента за издигане на статута на българския език и въвеждане на българския език като матуритетен в страните членки на ЕС.
4.      Грижата за опазване на националното съзнание на младите българи в чужбина – грижа на всички. Държавата и неправителствените  организации -  заедно, на думи, но най-вече на дела.
 
На 27 и 28 юли 2017 г. ще се проведе двудневен семинар на АБУЧ в Рилския  манастир със съдействието на Западно – и Средноевропейския митрополит Антоний, на епископа на Рилския манастир Евлогий и на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. На този семинар ще бъдат изнесени лекции, свързани с усъвършенстване на работата на българските училища в чужбина, ще се проведат професионални образователни курсове, които ще подпомагат бъдещата работа на специалистите, приели делото за образованието по България зад граница като дело на живота си.

Снежина Мечева 
за в. „България СЕГА“
http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/36012.html