ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Завръщат се тези, които ценят: разнообразие, отговорности, природа

03 август 2017

 

Може ли реализацията да се разглежда като предизвикателство? Сигурно може, ако си склонен към иновации и реформи.
Сигурно може и да е предизвикателство, което да не те притеснява. Ако не си конформист и си склонен към поемане на отговорности.
„Имах нужда да презаредя, да планирам следващите стъпки в спокойна и родна среда”, казва млад професионалист за избора си.
Предизвикателство за млади професионалисти при завръщането им тук е да се интегрират наново. И това се съобщава в разговори с тях.
Културният шок от сблъсъка с новите реалности – едни споделят, други – премълчават. Културният шок не демотивира, защото изборът е направен: младият професионалист се завръща, за да променя, за да разработва идеи и прилага нови практики.
Всичко това се разисква на форуми – инициирани кариерни форуми за реализация на младите професионалисти с кариера и опит в чужбина в България.
Дискусии. Презентации. Практиките се разискват. Идеите се представят и коментират.
Професионалистът се е завърнал, защото е преодолял раздвоението – относно това „какви възможности да приеме и кои да отхвърли, какво има нужда да гради и изобщо къде мога да бъда полезен аз”.
Реализацията е избор и решение. Въпросът е сложен и двуостър. Личният избор е сложен: съпоставяш стандарти. А казваме и двуостър – защото изборът е свързан е с мечти и светоусещане.
Мечтите на младия професионалист може да са свързани с реализация по специалността. Коя компания не иска в екипа си млади хора с тази нагласа?
При завръщането си в България някои млади професионалисти споделят, че „намират компании с дейност и огромен потенциал за развитие”.
Изборът се прави от модерни хора в модерния свят.
Модерният човек се е отдалечил от настроенията на хора, от преди ½ век време, които виждат своето място в живота само като работа, дом, семейство, обясняват презентации на изследователи.
Младият човек днес е продукт на потребителското общество – мобилен, динамичен, предприемчив и склонен към риск.
Ценностната система е ориентирана в оценка: пътуваш, сравняваш, трупаш знания и умения, но се завръщаш, защото знаеш, че тук променяш средата и от теб има полза.
„Истинското предизвикателство за мен в този етап на живота е не да търся развитие там, където чувствам сигурност, а там където има за какво да се боря и какво да изградя”, казва участник в кариерен форум в България.
Организаторите отбелязват, че ½ от участниците в кариерния форум „Кариера в България. Защо не?” се реализират в България. Други 1/4 също възнамеряват да направят това.
Някои от аргументите са изречени относно конкретна работа. Звучат обаче някак обобщаващо. Млад професионалист „избира работа, която взима енергията ти, но те зарежда едновременно с огромна доза любов и вдъхновение”.
Отправени са и послания към тези, които се колебаят кога и дали да се реализират у дома: „Експериментирай, рискувай, гледай навътре в себе си по често кое те кара да бъдеш щастлив”.
Не е непремерено, но звучи като за оптимисти - да се радваш и наслаждаваш на всеки миг от живота. Завърнали се споделят още, че „имат нужда и от малко време и за реинтеграция един с друг”.
Тегли насам природата. „Ужасно много ми липсваше дивата, неподстригана, неподредена природа, дори в града”, казва живяла в Калифорния и Лондон.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”