КАЛЕЙДОСКОП

Честване паметта на св. св. Кирил и Методий в Залавар, Унгария

27 юни 2017

 

 
 
Малкото село Залавар в Унгария е не по-малко достойно за поклонение от Рим и Микулчице. То е едно от по-малко известните места-светини, свързани с дейността на Светите братя Кирил и Методий.
 
Мястото е свързано с Моравската мисия на Светите братя, които отсядат тук при славянския княз Коцел, както и с пребиваването на Методий като папски легат и архиепископ на Панония и Велика Моравия със седалище в Мозабург (Залавар).
През 866-867 г. Кирил и Методий пребивават около половин година в двора на местния княз Коцел. Самият княз усвоява от тях славянската писменост, заедно с още 50 ученици. След смъртта на Кирил в Рим, княз Коцел ходатайства при папата за назначаването на Методий за епископ. Тук неговите ученици продължават дейността си дори и по време на гоненията, започнали след смъртта на Методий през 885 г.
Училището в Залавар носи името на св. св. Кирил и Методий. Всяка година, от 1985 г. насам, когато бе издигнат паметникът на Светите братя, българите идват тук на поклонение.
Това е място, което заслужава да намери своя ранг сред светите за България и българите места.
Местните хора също го отбелязват всяка година, пеят химна на св. св. Кирил и Методий и празнуват празника като свой.
Пътуването до Залавар и честването на паметта на Светите братя там с децата от нашето училище е един от най-хубавите ми дни всяка година!
Светла Кьосева,
директор на Българското училище за роден език в Будапеща
http://www.eurochicago.com/2017/06/kiril-i-metodiy-v-zalavar/