КАЛЕЙДОСКОП

Форум „Мисия – наследство”

07 юни 2017

 

 
            От 17 до 19 май 2017 г. в София бе проведен първият Национален форум на българите от балканските държави. Организатор бе Сдружение „Глобално творчество” – София председателствано от г-жа Татяна Миланова-Касимова. Инициативата се провежда в рамките на Международното десетилетие на сближаването на културите 2013-2022 г. и посветена на 24 май Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Участие взеха представители на българските исторически общности в Албания, Гърция, Косово, Македония, Сърбия и Румъния и студенти българи от балканските страни, които учат в България. Събитието бе под патронажа и с участието на Вицепрезидента на Р България Илиана Йотова.            
 
На 18 май форумът бе открит в Музея за история на София с изказване на вицепрезидента на Р България г-жа Илияна Йотова. След нея изказвания направиха представителите на институциите, оказали съдействие за организацията на форума: И.Д. Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина Димитър Владимиров, директорът на Държавния културен институт към Министъра на външните работи Людмила Димитрова, председателят на Комисията за политики за българите в чужбина в Народното събрание Андон Дончев, директорът на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в Министерството на образованието и науката Наталия Михалевска. Присъстваха и други представители на държавни и общински институции.
           
           След официалната част със свои изказвания се включиха представители на българските общности, участници във форума: Хаджи Пируши, председател на „Просперитет – Голо Бърдо”, българска организация в Република Албания; Сейфия Османи, председател на Културно-просветно дружество в Жупа „Български мохамедани” в Република Косово; Мирослав Ризински, представител на Български културен клуб – Скопие, в Република Македония; Снежана Симеонова, директор на гимназия „Св.св. Кирил и Методий” в Димитровград (Цариброд), Република Сърбия и други. 
           
В рамките на форума на 19 май се проведе Кръгла маса в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. Състояха се интересни разисквания за необходимостта от запазването на българската духовност като гаранция за съхраняването на националната ни културна идентичност. Засегнати бяха въпроси относно необходимите дейности за успешното опазване на българското културно наследство. Участниците от различните държави споделиха своя опит. Според изказалите се, на първо място е необходимо системното изучаване на български език и предаването на националната традиция на младото поколение. Посочени бяха някои особености в отделните страни, съобщени бяха и нерешени проблеми. Изтъкната бе належащата нужда от оказване на активно съдействие от страна на България, както от държавните институции, така и от неправителствените организации. На форума бе подчертана значимостта на инициативата на Сдружение „Глобално творчество”. Изразени бяха желание и готовност за редовни срещи и общуване, за да се работи за общо бъдеще. За мото на по-нататъшните си действия, участниците във форума приеха девиз: „България е там, където звучи българска реч”.
 
           Йордан Колев