КАЛЕЙДОСКОП

Българският език и духовност в Мелитопол, Бердянск и Приморск

31 май 2017

 

 
На 17, 18 и 19 май 2017 г. извънредният и пълномощен посланик на Република България в Украйна Красимир Минчев посети градовете Мелитопол, Бердянск и Приморск, където се срещна с представителите на българската общност, с ръководството на общинската администрация, с директори, преподаватели и студенти от Мелитополския държавен педагогически университет и Бердянския държавен педагогически университет. Основна цел на посещението на посланик Минчев в градовете Мелитопол и Бердянск бе откриването на оборудваните със средствата на официалната българска помощ за развитие интерактивни езикови кабинети в двата университета там.
 
Ръководителите на учебните заведения в гр. Мелитопол и Бердянск изразиха благодарностите си към българската страна за оказаната помощ в модернизирането на учебния процес по чуждестранно езиково обучение. В двата университета се преподава специалността „Българска филология” и се изучават и други езици. При университетите в гр. Мелотопол и гр. Бердянск функционират български културни центрове. В рамките на представянето на оборудваните с български средства кабинети бе проведен интерактивен урок по езиково обучение.
 
Сред основните теми на разговор между българския посланик и кметовете на гр. Мелитопол – Сергей Минко и гр. Бердянск- Владимир Чепурний, както и българската диаспора там, бе отбелязването на 155-та годишнината от преселването на българите в Таврия. Тържествата по този повод ще бъдат проведени в периода 22-23 септември 2017 г. и ръководителите на общинската администрация на двата града са изразили очакванията си за присъствие на представители от българска страна на високо ниво.
 
В разговор по въпросите, касаещи българо-украинското сътрудничество, посланик Минчев е засегнал темата за възстановяването и задълбочаването на сътрудничеството между побратимените български и украински градове –гр. Сливен и гр. Мелитопол, както и между гр. Ямбол и гр. Бердянск.
 
В разговора между посланик Красимир Минчев и кмета на гр. Приморск Елена Божкова е бил поставен въпросът за намирането на подходящ български партньор на украинския град, с когото да бъдат установени отношения на побратимство и сътрудничество. Украинската страна счита, че подходящ партньор на гр. Приморск би бил българският град Поморие.
По време на посещенията в трите града българския посланик бе придружаван от номинирания за български почетен консул в Запорожска, Донецка и Луганска области (със седалище в гр. Запорожие) Сергей Желев.
 
Информация на посолтвото на Република България в Украйна