Предстоящи Събития

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“, 2017 Г.

09 май 2017

 

 
ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
·         НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“
·         Изтеглете информацията чрез:
·         http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=175
·          
·         Формуляр за кандидатстване
·         Изтеглете информацията чрез


·         http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=175
·          
·         Срок за кандидатстване: 05 юни 2017 г. включително.
·          
Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция  „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Александър Трингов – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 567, e-mail: a.tringov@mon.bg
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: nnikolov@mon.bg
http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=175