Предстоящи Събития

24 юни, Кьолн, Германия. Междуучилищен конкурс по четене на български език

11 април 2017

 

 
I -ви междуучилищен годишен конкурс по четене на български език „Аз Буки Веди“ за I -ви и II-ри клас в чужбина гр. Кьолн, ФР Германия, 24-ти юни 2017 г., 14:30 часа, Кьолнски университет , центр. сграда, зала XII
 
под патронажа на г-н Стефан Димитров, консул на Република България във Франкфурт, ФР Германия
 
Конкурсът се организира от БНУ „Аз Буки Веди” в гр. Кьолн, ФР Германия, в партньорство с Държавната агенция за българите в чужбина към МС на Р България.
 
Инициативата се осъществява с подкрепата на Клуб “Будители” в Кьолн-Бон, издателствата “Булвест 2000” и “Анубис”, и с медийното партньорство на Интернет радио “Татковина”.
 
Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е родителска инициатива, възникнала и осъществена за първи път през учебната 2010/2011 г. в БНУ „Аз Буки Веди“ - гр. Кьолн, ФР Германия, чиято основна цел е изграждането, развитието и мотивирането на четивни умения у децата от българската диаспора. Втората му основна цел е осъществяването на обратна връзка между преподаватели и родители с цел всеобхватен и адекватен годишен контрол на провежданото съботно-неделно обучение при учениците от I -ви и II-ри клас. Наред с това, като основна задача БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АЗ БУКИ ВЕДИ”, гр. КЬОЛН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА за учебната 2016/2017 г., организаторите на запланувания за 24-ти юни т. г. конкурс в гр. Кьолн, ФРГ, желаят поставянето на начало на форум на образователни организации на българи от диаспората, чието ежегодно провеждане в различни градове на ФР Германия и/или други държави в Европа, би направило възможно: 1. Запознаването и опознаването на педагогическата общност, ангажирана със задгранично обучение по български език и литература, както и Роден край във всичките му разновидности като учебни предмети, на деца от диаспората във ФР Германия, и 2. Безценната обмяна на идеи и опит с цел подобряване на дидактическата рамка на този специфичен тип обучение.
 
Правилник за провеждане на конкурса по четене „Аз Буки Веди“
 
Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е предвиден за ученици от български произход, посещаващи официалните европейски училища на територията на страните в Европа, които допълнително посещават класно или индивидуално обучение по роден (български) език.
 
Конкурсната програма обхваща две категории обучаеми – първокласници и второкласници, чиито четивни умения се оценяват от компетентно жури.
 
Още информация за конкурса: административен сайт на ДАБЧ
http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1853