СРЕЩИ

Камелия Нейкова. ЦИК е приела концепция за провеждане на разяснителната кампания

20 март 2017

 

- Гжо Нейкова, само пет месеца след президентските избори ще има нов вот. Ще успеете ли да се справите в този кратък срок?
- Почти непосредствено след президентските избори се налага Централната избирателна комисия да организира произвеждането на предсрочните парламентарни избори, които бяха насрочени в края на януари за 26 март. Разбира се, това е законовият срок, в който президентът издаде указ за определяне на датата на изборите. Предизвикателство пред ЦИК е осигуряването на възможност за избирателите да гласуват машинно чрез специализирано устройство във всички избирателни секции. Другите дейности в изборния процес, които са ангажимент на комисията, не се различават съществено от предходните избори. В този смисъл времето трябва да ни е достатъчно и съобразено с определените срокове.
- ЦИК вече взе решение за поръчката за машинния вот. Заложените финансови параметри са между 12,5 и 15 млн. лв. без ДДС или реално между 15 и 18 млн. лв. Ще бъдат ли достатъчни тези средства?
- Прогнозната стойност на обществената поръчка е съобразно средната цена за наемане на една машина за минали избори, произведени в периода от 2014 г. до 2016 г. Предвидена е и максимална стойност, с която потенциалните участници в процедурата трябва да се съобразят. В ЦИК е извършено проучване на база предходни избори, при които е провеждано експериментално или реално гласуване чрез машини в определен брой избирателни секции. Също така разполагаме с информация за стойности на машините в други държави, в които има такъв вид гласуване. Имаме уверението на изпълнителната власт, че дейностите, свързани с машинното гласуване, ще бъдат финансово обезпечени. По-конкретна информация може да има след провеждане на процедурата за възлагане на дейностите и сключване на договор с изпълнител.
- Какъв бе основният мотив машините да бъдат наети, а не закупени? Една обществена поръчка ли ще бъде обявена или ще се пристъпи към райониране, за да бъдат машините по-бързо доставени?
- В комисията бяха обсъдени задълбочено и двата варианта, но крайното решение беше за наемане на машини за гласуване заедно със съпътстващия софтуер, логистичното осигуряване на процеса и всички други необходими дейности, които са описани подробно в документацията за обществената поръчка. Евентуалното закупуване само на устройства за гласуване щеше да изисква допълнително възлагане на програмното осигуряване, логистиката, обучение и т.н., за което е необходимо повече технологично време и ресурси.  Обществената поръчка е една - за осигуряване/наемане на машини за гласуване за всички избирателни секции и ще бъде проведена чрез състезателна процедура с договаряне.
- Заложени са 12 500 устройства, в тази бройка предвидени ли са буфери/резервни машини и колко? 
 
- Да, в този брой са включени резервни машини и машини за обучение и за разяснителна кампания. Кандидатите трябва да осигурят не по-малко от 40 машини за обучение и разясняване на гласуването.
- Как ще коментирате твърденията, че липсата на машинното гласуване може да е основание за касиране на вота?
- Според мен това не може да бъде основание за касиране на изборите, тъй като успоредно с машинното гласуване се провежда и гласуване с хартиени бюлетини. Всеки избирател има възможност да избере чрез машина или с хартиена бюлетина ще упражни правото си на глас. В случай, че поради обективна невъзможност машинното гласуване не може да се осъществи, избирателите могат да гласуват по традиционния начин, а именно с хартиена бюлетина. По подобен начин е уреден въпросът в Изборния кодекс в случай на възникнали непреодолими външни причини, поради които не може да се осъществи машинно гласуване, като при такава ситуация гласуването продължава с хартиени бюлетини.
- На какво ще разчитате по време на разяснителната кампания и каква ще е разликата с предишната?
- ЦИК е приела концепция за провеждане на разяснителната кампания. Тя ще бъде насочена към избирателите чрез различни форми и начини за разясняване на техните права и задължения в изборния процес. Предвидено е създаване на аудио- и видеоклипове, печатни материали и др. форми. Ще има и разяснителни материали за българските граждани, които ще гласуват извън страната. За разпространяването им ще бъдат използвани всички възможни информационни канали. Предвиждаме отново да има по-засилена кампания в интернет пространството и социалните мрежи, за да достигнем до повече избиратели. Специално внимание ще бъде отделено на младите хора, които навършват 18 години и ще гласуват за първи път. Ще бъде изработен и обучителен видеоматериал за членовете на секционните избирателните комисии, а обучението на районните избирателни комисии планираме да бъде проведено чрез интерактивна онлайн платформа.
- Какво наложи да се избере същата фирма за изработването на клипове, а не да се проведе нова обществена поръчка?
- Изработването на клиповете като част от разяснителната кампания на ЦИК е възложено на изпълнителя, който беше избран за предходните избори поради няколко причини. Първо, комисията придоби авторските права върху създадените от изпълнителя на предходната кампания слоган и визия. Второ, ЦИК взе решение в тази кампания да се използват същите слоган и визия, за да има приемственост в разяснителната кампания на ЦИК при различните видове избори. Това решение не изисква разходи отново да бъдат създавани слоган и визия на кампанията, което е икономически целесъобразно. Не е проведена обществена поръчка, тъй като разходите по този договор е под минимума на стойностите, за чието разходване се изисква провеждане на процедура по ЗОП.
- Ще има ли на този вот отново машинно преброяване, както на президентските избори?
- На тези избори няма да има машинно преброяване. То беше предвидено в Изборния кодекс като експериментално само за изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г.
- Квадратчето „не подкрепям никого" остава ли в бюлетината?
- Да, в бюлетината с която ще гласуваме за народни представители, ще има такава възможност за избирателите да упражнят правото си на глас, но да не подкрепят нито една партия, коалиция или независим кандидат. Тези гласове се преброяват като действителни, но не участват в разпределението на гласовете по партии и коалиции и определянето на районната избирателна квота. Изборният кодекс предвижда квадратчето „Не подкрепям никого“ да съществува при всички видове избори.
- Може ли да се гарантира, че въвеждането на машинно гласуване няма да увеличи злоупотребите и да се стигне до дублиране на вота на избирателите?
- Целта на машинното гласуване е да няма възможности за злоупотреба с вота на избирателите. До дублиране на гласовете не може да се стигне, тъй като избирател който е гласувал чрез машина, не може да гласува втори път и с хартиена бюлетина.
- Лидерът на „Презареди България“ Николай Бареков вече подаде жалба срещу отказа на ЦИК да регистрира партията му за вота. Какви бяха мотивите за отказа ви и какво следва, ако ВАС отмени решението на комисията?
- Зависи съдът какво решение ще постанови. Има две възможности. Може да отмени нашето решение и да върне преписката за повторно разглеждане със задължителни указания или може да се произнесе по същество. Бяха изразени няколко становища по време на дебатите. Една част от колегите в ЦИК беше на мнение, че са изпълнени изискванията на закона и партия „България без цензура“ може да бъде регистрирана, а в бюлетината се изпише наименованието „Движение Презареди България“. Друга част от колегите считаха, че това е нарушение на Изборния кодекс, тъй като в бюлетината не може да има наименование, различно от това в актуалното състояние на партията. Беше направено и предложение партията да се регистрира като „България без цензура“ и така да се изпише в бюлетината. В крайна сметка нито едно от направените предложения не събра нужното мнозинство и поради това има решение за отхвърляне.
В петък стана ясно, че тричленен състав на ВАС отменя решението на ЦИК за референдума и връща преписката на комисията за ново разглеждане. Как ще коментирате това?
- ЦИК е запозната с решението на ВАС относно резултатите за референдума. Предстои комисията да разгледа мотивите и да вземе решение. ЦИК ще се съобрази с решението и указанията на съда.

ВИЗИТКА:
От март 2014 година е член и говорител на ЦИК
Завършила е право в Русенския университет „Ангел Кънчев“
 
С Камелия Нейкова разговаря Тихомира Михайлова
Заб.Заглавието е на инфопортала „Родина”.

 
http://www.monitor.bg/a/view/79113-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%A6%D0%98%D0%9A-%D0%A9%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5/