Предстоящи Събития

Зефира Вълова. Сонати за цигулка и клавир

17 януари 2017

 

 
Details
Клавирни пиеси
Сонати за цигулка и клавир
Концерт за 2 клавира и оркестър (версия за струнен квинтет)

18 януари 2017 /сряда/, 19.00 часа, камерна зала "България"

Зефира Вълова, барокова цигулка

Василий Илисавский, хамерклавир

Галина Драганова, хамерклавир