КАЛЕЙДОСКОП

При българите в Братислава

11 януари 2017

 

Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина осъществи среща с лидер на организацията на сънародниците в Братислава. На 17 ноември Борис Вангелов разговаря с Деница Секулечка, председател на Българския културен съюз в Словакия.
 
„Политиката на ръководството е сплотяване на различни поколения сънародници чрез организиране на събития, интересни за всички”, обяви Секулечка.
 
От началото на годината са проведени над 20 културни инициативи. Сред най-значимите е  Фестивалът на българското изкуство организиран от 8 октомври до 5 ноември 2016 година.
 
В Словакия са гостували родни творци в областта на скулптурата, фотографията, дизайна, бижутерството и други. През декември предстои вечер на българската култура и фолклор с участието на Деси Добрева.
 
Финансирането на проектите се осъществява от словашкото правителство, от спонсорство и от събрания членски внос.
 
Районите с най-голяма концентрация на българи са Братислава, Търнава, Нитра. По-малко са те в Източна Словакия и в градовете Кошице и Прещов.
 
Българската общност в Словакия е една от 7-те национални групи /сърби, русини, поляци, унгарци, роми, българи, чехи/, имащи статут на национално малцинство.
 
За всяко от седемте малцинства има сформирани икономическа и ревизионна комисии. Назначено специално лице консултира организациите по процедурни въпроси, свързани с кандидатстването за финансиране. 
 
Съфинансирането на дейността чрез спонсори също е възможно, тъй като местното законодателство позволява фирми и физически лица да даряват суми на организации с идеална цел на стойност до 2 % от данък-печалба. 
 
По време на срещата бяха споделени и впечатления за нивото на владеене на български език сред второ и трето поколение българи в Словакия.
 
Деница Секулечка прояви интерес към активни български сдружения в Централна и Западна Европа с мащабни културни проекти. Организацията иска да представи и някои от най-новите български филми в Словакия, като „Жалейка” на Елица Петкова.
 
Активизирането на контактите между сдружения на българи в Братислава и Виена е реално и постижимо. Участието на БСК в Събора на българите в Австрия може да влезе към проектите на сдружението.
 
Коянка Димитрова, директор на дирекция „БО и ИД”