КАЛЕЙДОСКОП

Храмът „Св.Иван Рилски Чудотворец” в Чикаго

19 декември 2016

 

 
 
Пред Общото събрание на членовете на „Св. Иван Рилски“- Чикаго
 
Както бе оповестено още миналия месец, и както и нашето издание съобщи, на 12 ноември т.г. трябва да се проведе първото от години насам Общо събрание на членовете на църквата „Св. Иван Рилски Чудотворец“ в Чикаго. След всички скандали, конфликти, съдебни дела, противоречия и пр., които се случиха около този български храм в Чикаго, е много важно това събрание да се проведе в спокойна и различна отпреди обстановка. Ще бъде ли така обаче?
 
Изглежда, че на същата дата, 12 ноември, че дори от същия час, за който е насрочено Общото събрание, салонът църквата ще бъде зает за друго, за… парти. Някакви хора са си платили за салона и настоятелите на храма, които от доста време са такива, не са направили така, щото това Общо събрание да се проведе в нормална и спокойна обстановка. Това е много важен момент за църквата и за всички, които милеят за нея.
 
И не може някаква оферта с даването на салона за парти точно в същия ден, да е по-важна от него. Още повече, че датата на събранието е известна от достатъчно време насам и ако е имало някаква предварителна уговорка за заемане на салона за парти именно за тази дата, тя е можело да бъде отменена. Но това не е било направено.
 
Църквата „Св. Иван Рилски“ в Чикаго не се нуждае от нови скандали, противопоставяния или интриги. Нито от общо събрание на членовете, проведено в притеснена обстановка, понеже едно парти се оказва по-важно от несъстояло се от години важно събитие за живота на тази църква. Нуждае се от ново начало, от връщане към наистина христинските ценности и отношения. От прозрачност и отчетност на църковните приходи и разходи, включително. От уважение и любов между членовете, от избор на нови настоятели в спокойна обстановка, които да са наистина християни и да знаят какво подобава и какво не да се прави в един храм. От възраждане на храма Божий, който не може да бъде едва ли не придатък към други дейности, които се вършат в църковната сграда. И ако това не се случи, проблемите в българския православен храм „Св. Иван Рилски“ в Чикаго ще продължат да се повтарят и животът на тази църква едва ли ще бъде оздравен.
.
http://www.eurochicago.com/2016/11/pred-obshtoto-sabranie/