АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Среща на председателя на ДАБЧ с български училища в Мюнхен и региона

02 декември 2016

 

 
            На 19 ноември 2016 г. в Мюнхен бе осъществена среща на председателя на ДАБЧ Борис Вангелов и директора на дирекция „БО и ИД” Коянка Димитрова с български неделни училища от Бавария и Баден-Вюртемберг, Федерална република Германия. Домакин на срещата бе УС на БНУ „Дора Габе” с председател Яна Дечева-Книпелмайер. Форумът бе предвиден за следобедните часове, но малко преди това председателят на агенцията посети училището на Hamburger Strasse 32 и се срещна с учениците по време на заниманията им по роден фолклор и подготовката за коледното тържество.
 
            Освен домакините на форума участие взеха ръководствата на първото българско училище, основано през 2008 г. в Мюнхен„Паисий Хилендарски”, БНУ „Златен век” и едноименното българо-германско културно дружество в Нюрнберг, БНУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Регенсбург, БНУ „Хр. Ботев” в Аугсбург и Дружеството за стимулиране на образованието и културата „Д-р Петър Берон” в Манхайм. Тези образователни структури, изградени от сънародниците ни в Германия през последните осем години, участват успешно в обучението на нашите деца по български език, история и география на България. И не само това. Учителите с любов подготвят децата и юношите в овладяването на знания и умения по български фолклор и занаяти, създават се театрални клубове, изнасят се литературно-музикални програми, посветени на българските празници. Сдружение „Д-р Петър Берон” осъществява и множество културни инициативи, свързани с представянето на България в Манхайм и региона, включва се активно и в интеграционни проекти на Община Манхайм. Всички български училища, представени на форума, получават финансова подкрепа от българската държава по линия на Националната програма „Роден език и култура зад граница” или ПМС №334/2011 година.   
 
            Председателят на ДАБЧ благодари на всички участници в срещата. Сред тях бе и инж. Нина Каменова, издател и автор на Информационен справочник за българите в Бавария, публикуван на сайта на агенцията. Той ги информира за възможностите на институцията да подпомага българското образованието зад граница, не само с предоставянето на материали в помощ на обучението, но и с конкретни инициативи, посветени на опазването на националната идентичност на най-младото поколение българи зад граница. Понастоящем броят на българските неделни училища е 315, като не всички могат да покрият изискванията да получават субсидия от българската държава.
 
            По време на дискусията бе обсъден въпросът за състоянието на обучението по български език в Германия и възможностите за включването му в образователната система на приемащата държава. Проявен бе подчертан интерес към организирането на летни езикови курсове в България, които не само да повишат нивото на овладяване на българския език, но и да съдействат за приобщаването на децата към родината. 
 
            Потвърдено бе намерението за организиране през 2017 г. на форум на българските училища от Германия, понастоящем вече 22, като се поканят и образователните ни структури от Австрия и Швейцария.
 
            След приключването на дискусията ДАБЧ предостави на всички участници комплекти с материали в помощ на учебната дейност по български език и родни традиции.
 
                Коянка Димитрова, директор на дирекция „БО и ИД”